Inductive Power Transfer IPT®-Charge

IPT®Charge je induktivní systém přívodu energie který nabízí automatické, tzn. zcela bezobslužné a účinné nabíjení všech typů akumulátorů vozidel.

Optimalizované nabíjení

Proces nabíjení je optimalizován díky permanentní výměně infomací mezi akumulátorem ve vozidle a napájecí jednotkou. Napájecí jednotka nabíjí akumulátor jen momentálním potřebným výkonem.

Na rozdíl od konvenčních napájecích řešení - kabelových a trolejových systémů - IPT®Charge nepoužíva žádný druh smykového kontaktu a je plně bezobslužné.

Vozidlo musí být pouze umístěno nad primárním vinutím - to je jediný požadavek. Primární vinutí mohou být zapuštěna v podlaze a jsou nenápadná. Proces nabíjení tím může probíhat plně automaticky.


Bezpečnostní aspekty

Conductix-Wampfler IPT®Charge je skutečně zcela bezpečné. IPT®Charge bylo testováno a certifikováno kompetentními, nezávislými institucemi. Výsledky testů ukazují, že naměřené hodnoty intenzity magnetického pole nepřekračují mezní hodnoty, které doporučuje komise ”Safety Standard Committee for Safe Human Exposure” (Komise pro bezpečnostní standardy pro bezpečný vliv na člověka).

Geometrie IPT®Charge od Conductix-Wampfler se stará o to, aby se magnetické pole vyskytovalo především ve vzduchové mezeře mezi primární cívkou a sběračem.

Když vozidlo opustí nabíjecí prostor, nabíjecí jednotka odpojí primární vinutí.

Princip činosti

Každý systém IPT®Charge se skládá ze dvou komponent, primární a sekundární části, které jsou elektromagneticky spojeny, podobně jako obyčejný transformátor. Stacionární primární strana se skládá z napájecí jednotky a jednoho nebo více primárních vinutí. Pohyblivá sekundární část (na vozidle) se skládá z jednoho nebo více sběračů a jednoho usměrňovače, které jsou instalovány ve vozidle. Na rozdíl od normálních transformátorů, u kterých je primární a sekundární část pevně mechanicky spojena, je IPT®Charge bez spojení, které nahrazuje vzduchová mezera.


Příležitostné nabíjení

IPT®Charge je unikátní systém, který umožnuje vozidlům plně využít princip příležitostného nabíjení.

Příležitostné nabíjení zvyšuje akční rádius elektromobilů.

Minimalizací akumulátoru, přiměřeně velkého, aby vystačil do další nabíjecí stanice, je prakticky dosaženo optimálního provozu vozidla.

Toto nabízí různé praktické scénáře:

 • Elektrický akumulátor je redukován na minimum, aby mohl být zvětšen prostor pro náklad. Je potřeba krátké, ale časté nabíjení.
 • Také při méně častých příležitostech k nabíjení které jsou možné jen ve větších vzdálenostech, může být kapacita akumulátorů redukována v závislosti na provozu. To vede k podstatné redukci hmotnosti a zvýšení hospodárnosti vozidla.
 • Nemusí se řešit žádné starosti s kabely a kontakty
 • Bezpečnost a spolehlivost provozu také v prostorech veřejně přístupných.
 • Odolnost proti nečistotám a prachu
 • Ochrana proti vandalům

IPT®-Charge | Produktová řada: Nabíjení v průmyslových provozech

Další informace

Nabíjení v průmyslových provozech

 • Nabíjecí blok instalovaný na podlaze nebo pod podlahou
 • Pro všechny druhy průmyslově používaných vozidel, např. bezobslužné převážecí vozy atd.

Kdy může probíhat nabíjení?

 • v nabíjecí stanici při čekání na další pracovní pokyny
 • v nabíjecí stanici během pracovní přestávky
 • v nabíjecí stanici při odstávce
 • při nakládce/vykládce


IPT®-Charge | Produktová řada: Rychlonabíjení

Další informace

Pro nabíjení s vysokým výkonem, vyžadující speciální infrastrukturu a zásobování elektrickou energií

Rychlonabíjení

 • zabudování v podlaze
 • pro elektrobusy, velké převážecí vozy, tažné vozy, atd.

Kdy může probíhat nabíjení?

 • v nabíjecích stanicích
 • během výrobního procesu
 • při čekání na další pracovní pokyn