Automaticky vedené transportní systémy

IPT Floor is the best Energy Transmission System solution for the elctrification of Automated Guided Vehicles

Automaticky vedené transportní systémy (FTS) nebo také „Automated Guided Vehicles“ (AGV) platí dnes za nejflexibilnější a všestranný transportní systém v intralogistice a v moderních výrobních procesech. Cíl je utvářet výrobní a materiálové procesy bez překážek na podlahách v hale pro personál nebo jiná vozidla jako třeba vysokozdvižné vozíky, řídit efektivně z hlediska baterií a také minimalizovat nadbytečné procesy.  AGV na rozdil od kolejových vozů jezdí po hladkém povrchu a výrobní provoz tak není omezen, je jejich zásobování energie klíčová otázka. Konvenční, kabelové přívody energie zde naráží na své hranice. 

Obvyklá řešení pro bezkolejové automaticky vedené transportní systémy jsou buď s dobíjecími, nebo vyměnitelnými akumulátory, jako baterie nebo superkondenzátory s potřebou odpovídající napájecí infrastruktury - nutné, pravidelné nabíjení které může probíhat buď v odstavném prostoru přímo na vůz nebo mimo v kombinaci s výměnou baterií. 

Ale také bezkontaktní přenos energie má díky svým četným technickým a ekonomickým výhodám své uplatnění - obzvlášť ve spojení se  systémy pro přenos dat k pozicování a řízení.

Conductix-Wampfler je považován za průkopníka v oblasti indukčního přenosu energie a dat a nabízí s  Inductive Power Transfer IPT® již desítky let vysoce efektivní systém k optimálnímu napájení automaticky vedených transportních systémů, které jsou stále dále vyvíjeny.

IPT® v AGV - podlahové zařízení pracuje v Intralogistice efektivně a bezpečně: baterie jsou buď zcela zbytečné nebo lépe využity. Překážky jako jasou kolejnice, kabely a stejně tak nabíjecí nebo výměnné stanice z výrobních hal a skladů zcela zmizí.

Existují dva rozdílné návrhy IPT® řešení:

IPT®-Floor ke kontinuálnímu napájení vozů. Primární vedení je vloženo v podlaze podél celé dráhy v hale. Tímto řešením jsou baterie ve vozech zcela zbytečné a šetří se tak náklady na baterie, jejich údržba a výměna. Můžeme tak ředukovat počet vozů, protože odpadá doba pro nabíjení nebo výměnu baterií. Optimální doplněk je iDAT, indukční přenos dat. iDat umožňuje precizní vedení vozu a pozicování podél magnetického pole a poskytuje obousměrnou, nerušenou komunikaci mezi vozem a řídícím systémem.

IPT® pro bateriově napájené nebo hybridní AGV - indukční vedení k příležitostnému nabíjení baterií na voze nachází využití, pokud položení primárního vedení po celé hale v podlaze není z technický důvodu proveditelné nebo by s ekonomických důvodů nedávalo smysl.

Bezobslužný transportní systém v automobilce

Popis zařízení
finální montáž automobilů

Země
Německo

Místo
Osnabrück

Provozovatel
VW, Osnabrück

Zastoupení
Conductix-Wampfler GmbH [D]

Technické požadavky
Bezkontaktní napájení pro bezobslužný transportní systém v automobilce.

Dělka
75 m

Počet vozů
7

Rychlost spotřebiče

Max. 30 m/min

Produkt
IPT® (Inductive Power Transfer)

Výkon

  • 0,75 kW/24 V DC F-Pickup
  • 16 kW IPT® Track Supply