Procesní jeřáby

Procesní jeřáb s elektromagnety na překladišti materiálu ocelárny

Aplikace
Procesní jeřáb s elektromagnety na překladišti materiálu ocelárny

Země
Česká Republika

Místo
Třinec

Zastoupení
Conductix-Wampfler s.r.o. [CZ]

Provozovatel
Klimaprodukt a.s – Třinecké železárny a.s.

Technické požadavky
Hlavní napájení jeřábové kočky a kabiny

Tvar systému
Lineární

Délka pojezdu [spotřebič]
• 49 m [Program 0325]
• 38 m [Program 0240]

Rychlost pojezdu [spotřebič]
60 m/min

Produkty
• Kabelové vlečka na I-profilu, program 0325
• Kabelová vlečka v C-profilu, program 0240

Příslušné produkty

M-Line – program 0325


Program 0240