Regálové zakladače

Energy & Data Transmission Systems for the elctrification to AS/RS

Regálové zakladače (RBG) nebo také skladové jeřáby („Automated Storage and Retrieval Systems” - AS/RS) s pojezdy vedenými po kolejích k naskladňování a vyskladňování zboží plně- nebo poloautomatických vysokoregálových skladů jsou nedílnou součástí dodavatelských řetězců. Díky velmi rychlým procesů je spolehlivý přívod energie a dat a přesné řízení a pozicování klíčový faktor pro odpovídající vysokou dostupnost regálových zařízení.

Přepravované zboží jsou drobnosti v papírovích krabicích přes standardní palety po kompletní vozy nebo ocelové cívky s hmotností mnoha tun. Rozmezí teplot se pohybuje od +30°C do +50°C, velké zrychlení a vysoké rychlosti přes 340 m/min stejně tak proudové špičky při současném horizontálním a vertikálním pojezdu - to jsou všechno typické provozní podmínky a vlivné faktory na ideální zvolení systému pro přenos energie a dat.

Vedle zásobení proudem a daty jednotlivých uliček musí být napájeny také zdvihy a vykládací zařízení. .

 

 

 

 

Conductix-Wampfler spolupracuje s mnoha výrobci regálových zakladačů, kterým právě může nabídnout odpovídající napájecí systém dle jejich požadavků. Vyvíjíme, konstrujeme a instalujeme tak systémy pro přes energie a dat s výsokou spolehlivostí a efektivitou na míru systémům AS/RS.

Troleje pro hlavní napájení regálového zakladače jsou již desítky let ideálním řešením. Zaručujeme bezpečný přenos energie a dat současně s nepatrnými náklady na montáž a údržbu. Pro standardizované, automatizované vysokoregálové sklady je určen kompaktní trolejové systémy  0831 MultiLine nebo systém 0832 EcoCklickLine speciálně vyvinutý pro skladové aplikace. Každý se dá opatřit integrovaným optickým systémem pro pozicování. 

 Rozhodující pro správnou volbu trolejového řešení není pouze potřebný proudový odběr, ale také úbytek napětí na trolejovém vedení. Také je potřeba brát v potaz stále rostoucí význam využití rekuperace energie. Velký výběr energeticky efetktivních trolejových systémů z mědi nebo hliníku - také pro dlouhé pojezdy a odpovídající proudy popř. napětí umožňuje výběr a optimální navržení systému vyhovující požadavkům spotřebiče.  

Jako základní systém nabízíme trolej 0831 MultiLine pro bezpečné a spolehlivé spojení. Jako alternativu můžeme také nabídnou energetické řetězy.

Motorové navíjecí bubny s magnetickou spojkou k elektrifikaci „satelitů“ v automatizovaných vysokoregálových skladech; navrženy pro bezpečné, trvalé provozy s nízkými nároky na údržbu.

Gumové a polyuretanové nárazníky k ochraně regálový zakladačů a trolejí před nárazem. Conductix-Wampfler nabízí velký výběr nárazníků s absorbcí od malých nárazů po tisíce joulů.

Regálový zakladač

Technické požadavky: přenos energie a signálů pomocí troleje a dvojitých sběračů na regálový zakladač
Provozovatel: Sick AG

Více informací

Sklad dokumentů

Popis zařízení: regálový zaklada ve skladu dokumentů
Provozovatel: LTW Intralogistics GmbH

Více informací

Regálový zakladač

Popis zařízení: satelitový regál s dvěma zakladači v poloautomatickém režimu na pojený na produkci
Země:
 Švýcarsko

Více informací