Transportní systémy pro automobilky

Energy Guiding Chains and IPT Rail System are used at a assembly line

Skilletové systémy naleznete na takřka všech koncových montážních linkách v automobilovém průmyslu. Jedna skilletová linka je tvořena z mnoha ocelových rámů a z pracovních ploch s integrovanými zvedacími stoly. Rámy spočívájí postupně za sebou na jedné kolejové dráze.; pouze část z nich je v pohybu díky třecím pohonům a posouvá rámy před sebou z jedné pracovní operace na další (tzv. „posuvné plošiny). Zvedací stoly zdvihají vozy do výšky dle určitě pracovní operace.

Pro elektrifikaci a řízení posuvných plošin a integrovaných zvedacích stolů jsou nutné extrémně spolehlivé systémy s dlouhou životností a nenáročné na údržbu: takže pracovníci a stroje mohou být do značné míry nezávislí na kolem se pohybujícich vozech, potřebná technika je zabudována v podlaze pod plošinami kde mají jen velmi omezený přístup pro údržbu.

Conductix-Wampfler nabízí řadu řešení pro elektrifikaci a řízení skilletových systémů, které počítají s vysokými nároky na snížený počet cyklů údržby v moderních automobilkách.

Především troleje se speciální konstrukcí, vysoce robustními přejezdovými trychtýři pro hladké vedení sběračů na přejezdech posuvných plošin.

IPT® Rail - systém k indukčnímu, bezkontaktnímu přenosu energie a dat bez mechanického opotřebení pro skilletové systémy s vysokými rychlostmi plošin.

Conductix-Wampfler disponuje dlouholetými zkušenostmi a mnoha referencemi napájení, jak trolejemi tak i s IPT®-systémy, pro přenos energie a dat na skilletové systémy u různých výrobců automobilů po celém světě.


Skiletový system v automobilce

Popis zařízení
automatická linka pro skilety

Země
Česká republika

Místo
Ostrava

Zastoupení
Conductix-Wampfler AG [D]

Provozovatel
Hyundai Motors Manufacturing Czech [HMMC]

Technické požadavky
elektrifikace posuvných a zvedacích plošin

Produkt
IPT® [Inductive Power Transfer]

Pickup
E-Pickup / 4 kW

Délka systemu

2 x 245 m

Počet spotřebičů
88 plošin

Délka
6 m/min

Prostředí
vnitřní, průmyslová hala