Třídící stroje

Třídicí zařízení v obchodním domě (napájení třídicího zařízení)

Popis zařízení:
pásový třídič v obchodním domě (napájení třídicího zařízení)

Zákazník
Firma Lippert, Německo

Produkt
Troleje, program 0811 – 4 pólové