Výtahy

Lanovka pro přepravu osob na vyhlídkovou plošinu

Technické požadavky: Napájení elektro-hydraulického stabilizátoru roviny u šikmého výtahu 
Zákazník: Garaventa AG

Více informací