IPT-Rail

Základní funkce systému IPT-Rail je v zásadě stejná jako u všech ostatních IPT systémů. Je však třeba zohlednit některé další, resp. speciální požadavky a aspekty. 

Protože v těchto případech se zpravidla jedná o kolejově vedené spotřebiče a komponenty tohoto napájecího systému nemusí být vestavěny v podlaze, je možno použít tzv. E-sběrače. U aplikací s pohyblivými úseky, například výhybkami u elektrických podvěsných drah, lze využít zkušenosti s magnetickými poli k tomu, aby se také tyto dráhy napájely indukčně. Tím se může upustit od řetězových a jiných podobných řešení které se vyznačují mechanickým opotřebením použitých součástí. Tento bezdotykový napájecí systém dokonce umožňuje realizovat bezpečnostní zóny před výhybkami nebo zvedáky tak, aby zde k přenosu energie docházelo pouze tehdy, když se pohyblivý úsek nachází v dané poloze. Samostatné napájení a ovládání bezpečnostní zóny již tedy není nutné.

Komponenty IPTmohou samozřejmě také nahradit klasické napájecí systémy jako energetické řetězy, troleje či navíjecí bubny. Jedná se zejména o aplikace různých přesuven, transportních zařízení apod., kdy je třeba splnit specifické požadavky zákazníka ( např. vyvarování se elektrického oblouku nebo když je silně omezen přístup pro údržbářské práce apod. ).

 

Napájecí konvertory pro IPT-Rail

Další informace

Napájecí konvertory se používají proto, aby se ze síťového napětí zpravidla o frekvencí 50 nebo 60 Hz vytvořilo výstupní napětí s vyšší frekvencí.

Obvykle se pro inductive power transfer systémů vytváří napětí s frekvencí 20 kHz. Teprve prostřednictvím tohoto napětí s vysokou frekvencí a magnetického pole okolo primárního vodiče je možný efektivní bezdotykový přenos. V závislosti na regulátorech použitých na sekundární straně se přenášejí 2 rů zné primární proudy, 80 a 125 A.

Informace o produktu

Podle provedení napájecího konvertoru vzniká možnost realizovat specifická síťová napětí pro určité země, vstupní a výstupní signály, uživatelská rozhraní atd…

Typické* napájecí konvertory:

Označení** Jmenovitý výkon**
6 kW Napájecí konvertor 80 A 6 kW
6 kW Napájecí konvertor 125 A 6 kW
16 kW Napájecí konvertor 80 A 16 kW
16 kW Napájecí konvertor 125 A 16 kW
35 kW Napájecí konvertor 80 A 35 kW
35 kW Napájecí konvertor 125 A 35 kW

* jiné výkony, výstupní napětí a rozměrová provedení na požádání
** podrobná data o výrobcích najdete v příslušné dokumentaci k jednotlivým produktů m

Ke stažení


E-sběrače a regulátory

Další informace

Typické aplikace E-sběračů jsou všude tam, kde primární strana napájecího systému není uložena v podlaze, například u elektrických podvěsných drah nebo deskových transportních zařízení.

Sběrače a regulátory tvoří dvě stavebně oddělené jednotky, čímž je zajištěno, že je lze umístit např. do omezeného prostoru nosníku podvěsné dráhy.

Informace o produktu

Typické* konstrukční velikosti E-sběračů a regulátorů :

Označení IPT®** Jmenovitý výkon** Výstupní napětí**
750 W E-sběrač / regulátor 750 W 560 V DC
750 W E-sběrač / regulátor 750 W 560 V DC / 24 V DC 4 A
4,4 kW E-sběrač / regulátor 4,4 kW 560 V DC / 24 V DC 4 A

* jiné výkony, výstupní napětí a stavební provedení na požádání
** podrobná data o výrobcích najdete v příslušné dokumentaci k jednotlivým produktů m

Ke stažení