Vlečky s pojezdem po I-profilu

S-Line – program 0314

Další informace

Kabelový vozík z plastu určený pro nesení plochých i kruhových kabelů. Vozík je vybaven plastovými pojezdovými kladkami s nákolky a je určen pro menší zatížení a jednoduché aplikace. Kabelový vozík se vyrábí v provední se dvěma, třemi nebo čtyřmi kladkami. Kabelové vozíky zpravidla pojíždějí po stejném pojezdovém profilu jako napájený spotřebič.

Typické aplikace

 • Elektrické řetězové kladkostroje např. na sloupových jeřábech
 • Jeřábové kočky
 • Mostové jeřáby
 • Transportní systémy
 • Přívody elekrického proudu a tlakového vzduchu ke strojům

Informace o produktu

 • Max. rychlost pojezdu 1) [m/min]: 50
 • Max. nosnost/vozík 1) [kg]: 20
 • Průměr pojezdových kladek [mm]: 40
 • Teplotní rozsah [°C]: -20 ... +60
 • Prostředí: Vnitřní a venkovní aplikace
 • Pojezdový profil: IPE / INP - profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek

Ke stažení


M-Line – program 0320

Další informace

Kompaktní kabelový vozík z žárovi pozinkované oceli ureený pro nesení kruhových a plochých kabelu. Vozík je ureen pro stoední rychlosti a stoední zatížení.

Typické aplikace 

 • Sériové a mostové jeoáby
 • Dulní technika
 • Zvedací zaoízení
 • Dopravní systémy

Informace o produktu

 • Max. rychlost pojezdu 1) [m/min]: 100
 • Max. nosnost/vozík 1) [kg]: 80
 • Prumir pojezdových kladek [mm]: 40
 • Teplotní rozsah [°C]: -30 ... +80
 • Prostoedí: Vnitoní a venkovní aplikace
 • Pojezdový profil: IPE / INP - profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek

Ke stažení


M-Line – program 0325

Další informace

Kompaktní kabelový vozík z žárově pozinkované oceli určený pro nesení kruhových a plochých kabelů. Vozík je určen pro střední mechanické a dynamické zatížení.

Typické aplikace

 • Sériové a mostové jeřáby
 • Důlní technika
 • Elektrická zvedací zařízení
 • Dopravní systémy

Informace o produktu

 • Max. rychlost pojezdu 1) [m/min]: 120
 • Max. nosnost/vozík 1) [kg]: 125
 • Průměr pojezdových kladek [mm]: 50
 • Teplotní rozsah [°C]: -30 ... +80
 • Prostředí: Vnitřní a venkovní aplikace
 • Pojezdový profil: IPE / INP - profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek

Ke stažení


M-Line – program 0330

Další informace

Nejrychlejší a nejstabilnijší kabelový vozík z žárovi pozinkované oceli oady M-Line ureený pro nesení kruhových a plochých kabelu. Vozík je ureen pro prumirné rychlosti a vyšší zatížení.

Typické aplikace

 • Sériové a procesní jeoáby
 • Zvedací zaoízení
 • Dulní technika
 • Dopravní systémy

Informace o produktu

 • Max. rychlost pojezdu 1) [m/min]: 150
 • Max. nosnost/vozík 1) [kg]: 200
 • Prumir pojezdových kladek [mm]: 63
 • Teplotní rozsah [°C]: -30 ... +80
 • Prostoedí: Vnitoní a venkovní aplikace
 • Pojezdový profil: IPE / INP - profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek

Ke stažení


L-Line – program 0350

Další informace

Jedno- nebo vícepatrový kabelový vozík ureený pro nesení plochých kabelu, které se do vozíku ukládají ze strany. Vozík je vhodný pro stoední mechanické a dynamické zatížení veetni reverzních a poíených pohybu. Je možno jej použít i pro aplikace s krátkými pracovními cykly a vysokými rychlostmi. 

Typické aplikace

 • Mostové jeoáby
 • Portálové jeoáby
 • Stohovací jeoáby (RMG, RTG)
 • Automatické jeoáby
 • Regálové zakladaee
 • Dulní techniku
 • Dopravní systémy

Informace o produktu

 • Max. rychlost pojezdu 1) [m/min]: 160
 • Max. nosnost/vozík 1) [kg]: 350
 • Prumir pojezdových kladek [mm]: 50/63/80/100
 • Teplotní rozsah [°C]: -30 ... +80
 • Prostoedí: Vnitoní a venkovní aplikace / poímooské klima
 • Pojezdový profil: IPE / INP - profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek

Ke stažení


L-Line – program 0360

Další informace

Jedno- nebo vícepatrový kabelový vozík ureený pro nesení kruhových kabelu, které se do vozíku ukládají ze strany. Vozík je vhodný pro vysoké mechanické a dynamické zatížení veetni reverzních a poíených pohybu. Je možno jej použít i pro aplikace s krátkými pracovními cykly a vysokými rychlostmi.

Typické aplikace

 • Licí jeoáby, šrotové jeoáby a automatické jeoáby
 • STS kontejnerové jeoáby
 • Výkonné hutní a drapákové jeoáby
 • Dulní zaoízení s rychlými pojezdy

Informace o produktu

 • Max. rychlost pojezdu 1) [m/min]: 160
 • Max. nosnost/vozík 1) [kg]: 500
 • Prumir pojezdových kladek [mm]: 50/63/80/100/112/125
 • Teplotní rozsah [°C]: -30 ... +80
 • Prostoedí: Vnitoní a venkovní aplikace / poímooské klima
 • Pojezdový profil: IPE / INP - profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek

Ke stažení


L-Line – program 0364

Další informace

Jednopatrový kabelový vozík pro kruhové kabely umožňující vložení kabelů z boku vozíku. Vhodný pro velká mechanická a dynamická zatížení včetně reverzního provozu kombinovaného s příčnými pohyby. Tento vozík je vhodný také pro krátké pracovní cykly a vysoké pojezdové rychlosti. 

Typické aplikace

 • Pro STS kontejnerové jeřáby s vrátky
 • Rekonstrukce starších jeřábů pro vyšší výkony

Informace o produktu

 • Rychlost pojezdu max. 1) [m/min]: 180
 • Nosnost/vozík max. 1) [kg]: 125
 • Průměr nosných kladek [mm]: 100/112
 • Teplotní rozsah [°C]: -30 ... +80
 • Možnosti použití: vnitřní a vnější aplikace / přímořské podnebí
 • I-nosník: IPE / INP profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek

Ke stažení


L-Line – program 0366

Další informace

Jednopatrový kabelový vozík určený pro nesení kruhových kabelů, které se do vozíku ukládají ze strany. Vozík je vhodný pro nejvyšší mechanické a dynamické zatížení včetně reverzních a příčných pohybů. Je možno jej použít i pro aplikace s krátkými pracovními cykly a vysokými rychlostmi. Pro vysoké rychlosti se používají kombinovaně poháněné a nepoháněné kabelové vozíky.

Typické aplikace

 • Kontejnerové jeřáby
 • Automatické jeřáby
 • Těžké drapákové jeřáby
 • Důlní zařízení s rychlými pojezdy

Informace o produktu

 • Max. rychlost pojezdu 1) 2) [m/min]: 300
 • Max. nosnost/vozík 1) [kg]: 350
 • Průměr pojezdových kladek [mm]: 112/125
 • Teplotní rozsah [°C]: -30 ... +50
 • Prostředí: Vnitřní a venkovní aplikace / přímořské klima
 • Pojezdový profil: IPE / INP - profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek
2) společně s vozíky vybavenými motorickým pojezdem

Ke stažení


XL-Line – program 0375

Další informace

Vícepatrový kabelový vozík určený pro nesení kruhových kabelů, které se do vozíku ukládají ze strany. Vozík je vhodný pro nejvyšší mechanické a dynamické zatížení včetně reverzních a příčných pohybů. Je možno jej použít i pro aplikace s krátkými pracovními cykly a vysokými rychlostmi. Pro některé aplikace se používají kombinovaně poháněné a nepoháněné kabelové vozíky.

Typické aplikace

 • STS kontejnerové jeřáby
 • Licí jeřáby, šrotové jeřáby a automatické jeřáby
 • Důlní zařízení s rychlými pojezdy
 • Dopravní zařízení

Informace o produktu

 • Max. rychlost pojezdu 1) 2) [m/min]: 300
 • Max. nosnost/vozík 1) [kg]: 800
 • Průměr pojezdových kladek [mm]: 125/160
 • Teplotní rozsah [°C]: -30 ... +50
 • Prostředí: Vnitřní a venkovní aplikace / přímořské klima
 • Pojezdový profil: IPE - profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek
2) společně s vozíky vybavenými motorickým pojezdem

Ke stažení


XL-Line – program 0380 / 0385

Další informace

Kabelový vozík ureený pro nesení kruhových kabelu je vybaven vlastním pohonem na stoídavý nebo stejnosmirný proud. Podle rychlosti a nosnosti je kabelový vozík vybaven bui patentovaným kompaktním pohonem (program 0380) nebo motorem a poevodovkou (program 0385). Celý systém se skládá z pohániných kabelových vozíku, frekveneního miniee, oízení pro optimalizaci pohybu a kabelových vozíku z programu 0365 nebo 0375. 

Typické aplikace

 • STS kontejnerové jeoáby s rychlými pojezdy všech toíd Panamax
 • Speciální mostové jeoáby
 • Licí jeoáby, šrotové jeoáby a automatické jeoáby
 • Dulní zaoízení s rychlými pojezdy
 • Dopravní zaoízení

Požadavky dnešních systému zejména v oblasti manipulace s kontejnery easto poesahují fyzikální možnosti konveneních systému co do rychlosti, zrychlení a hmotnosti kabelových svazku.

Použití pohániných kabelových vozíku v kombinaci s nepoháninými vozíky umožouje realizovat aplikace s oízeným zrychlením a zpomalením. Díky této synchronizaci se spotoebieem lze velmi zvýšit pojezdové rychlosti celého systému. Navíc se v tichto poípadech podstatni snižuje opotoebení a nároenost údržby. To vše zvyšuje provozuschopnost celého zaoízení a minimalizuje celkové náklady.

Informace o produktu

 • Max. rychlost pojezdu 1) [m/min]: 300
 • Max. nosnost/vozík 1) [kg]: 800
 • Prumir pojezdových kladek [mm]: 125/160
 • Teplotní rozsah [°C]: -30 ... +80
 • Prostoedí: Vnitoní a venkovní aplikace / poímooské klima
 • Pojezdový profil: IPE - profil

1) v závislosti na velikosti a materiálu kladek

Ke stažení