Kabely

Kabely pro navíjecí bubny

Další informace

Charakteristické vlastnosti:

 • Zmenšené průměry a snížené hmotnosti díky kvalitním materiálům izolací a plášťů
 • Odolnost proti překroucení díky splétání se zpětným stáčením
 • Vysoká pevnost a stabilita splétané struktury
 • Vysoká odolnost vnější izolace proti otěru také při silném mechanickém namáhání
 • Vysoká pevnost v krutu díky zapracovanému textilnímu pletivu mezi vnitřním a vnějším pláštěm
 • Velmi vysoké přípustné zatížení v tahu díky středově umístěným nosným prvkům
 • Extrémně vysoká ohebnost díky splétání s velmi krátkým zkrutem
 • Vysoká axiální tuhost díky vzájemně propojenému vnitřnímu a vnějšímu plášti

Ke stažení


Kabely pro kabelové vlečky

Další informace

Charakteristické vlastnosti:

 • Nízká hmotnost a malé průměry kabelů díky splétání s velkým stoupáním a rozděleným ochranným vodičem u silových kabelů
 • Odolnost proti cyklickému zatížení ohybem díky kompaktní struktuře splétání
 • Použité směsi izolace extrémně odolné proti povětrnostním vlivům
 • Vysoká vrubová houževnatost proti vzniku trhlin v ohybu smyčky
 • Robustní vnější izolace absorbuje rázovou energii
 • Vysoká axiální tuhost při zachování extrémní ohebnosti
 • Minimální poloměry ohybu díky vysoce flexibilním vodičům umožňují použití menších kabelových vozíků a tím zmenšení celého systému kabelové vlečky

Ke stažení


Kabely pro energetické řetězy

Další informace

Charakteristické vlastnosti:

 • Nízká hmotnost a malé průměry díky obzvláště tenkostěnným izolacím žil a kabelů
 • Nejlepší izolační materiály umožňující dosažení malé tloušťky stěn
 • Vysoká ohebnost díky žilám s krátkým zkrutem
 • Tvárná směs pláště s vysokou pevností zamezující vzniku trhlin
 • Odolnost proti překroucení
 • Stabilní splétaná struktura kabelů
 • Vysoká odolnost vnější izolace proti otěru

Ke stažení