Podvěsné dráhy

Ruční – program s C-profily

Další informace

Pro mezioperační dopravu ve vnitřním prostředí nabízí Conductix-Wampfler podvěsné dráhy. Jedná se o standardizované stavebnicové systémy, které jsou individuálně přizpůsobeny a navrženy tak, aby zákazníkovi zajistily optimální tok materiálu. Různé přídavné komponenty, jako výhybky, oblouky, podvěsné přesuvny, točny atd. umožňují realizaci komplexních řešení podvěsných drah. Díky stavebnicovému systému a jednoduché montáži nacházejí ruční podvěsné dráhy uplatnění pro mnoho aplikací.

Informace o produktu

Výhody ruční podvěsné dráhy Conductix-Wampfler:

 • Nízké investiční náklady
 • Zkrácení doby mezioperační dopravy ve vnitřním provozu
 • Zvýšená produktivita
 • Usnadnění práce pro pracovníka
 • Široký výběr standardních komponentů
 • Rozšíření zařízení je kdykoli možné
 • Možnost dodávky i individuálního řešení
 • Pružné přizpůsobení změněným výrobním podmínkám
 • Jednoduché plánování a návrh díky přehledně zpracovanému stavebnicovému systému

Komponenty ruční podvěsné dráhy

 1. držák profilu
 2. spojka profilu
 3. půdorys dráhy [délky C-profilů 6 m], výpočet prořezu
 4. koncový doraz se zajišťovacím šroubem
 5. pojistka proti vyjetí převáženého materiálu během pojezdu 
 6. řetězový dopravník – hnací stanice 
 7. řetězový dopravník – napínací stanice 
 8. aretace namontované na mostu přesuvny 
 9. ukončení s dorazem pevné části dráhy

Ke stažení


Poloautomatické – vybavené řetězovým dopravníkem

Další informace

Tento typ dopravního systému je konstrukčně a kvalitativně velmi vyspělý. Nachází uplatnění všude tam, kde probíhá nepřetržitý nebo intervalový tok materiálu ve větším množství. Jedná se ekonomicky výhodné řešení.

Řetězový dopravník vyniká nízkou hmotností a vyznačuje se velkou stabilitou a klidným chodem. Díky snadno přístupnému uspořádání hnacích stanic je zajištěna bezproblémová údržba. Stavebnicový systém navíc umožňuje přizpůsobení dopravního zařízení s ohledem na řetězy, profily a břemena dle mnoha prostorových požadavků. Přemístění nebo rozšíření je kdykoliv možné.

Důležitým konstrukčním prvkem jsou polyamidové kluzné profily, které jsou uloženy ve speciálních dílech.

Mazání takto vedených řetězů je třeba pouze při případném použití vertikálních oblouků. Typické aplikace řetězového dopravníku jsou stejně rozmanité jako dopravovaný materiál. Od lehkých nádob až po velké a těžké kusy neskladného zboží.

Informace o produktu

Všechny komponenty dopravníku jsou moduly rozsáhlé stavebnice. Montáž provádějí na místě montéři firmy Conductix-Wampfler nebo si ji zajistí zákazník sám.

U oblouků v zatáčkách se ležící řetězové články ukládají na kladky paralelně uloženého nekonečného řetězu.

Vertikální oblouky se dodávají s poloměrem 900/1100 mm a max. 45°. Řetěz je přitom veden v profilech z vysokomolekulárního polyetylenu. Pohon může být realizován různými způsoby. Podle uspořádání zařízení používáme unášecí řetězové pohony s vertikálním nebo horizontálním uložením. Použití kluzných nábojů je standardním prvkem.

Napínání řetězů může být prováděno pomocí převáděcí kladky nebo 2 oblouků po 90°.

Komponenty ruční podvěsné dráhy vybavené řetězovým dopravníkem


 1. hnací stanice
 2. řetěz
 3. vodící profil
 4. napínací stanice
 5. C-profil
 6. zavěšení
 7. transportní vozík

Ke stažení


Automatické – Power & Free

Další informace

Systém Power & Free společnosti Conductix-Wampfler je ideálním řešením mezioprační dopravy s nejvyššími nároky na flexibilitu. Používá se vždy, když se materiálový tok neustále odděluje, ukládá, odbočuje nebo zastavuje.

Power & Free se dá integrovat do mnoha oblastí výroby. Tento dopravní systém se stal nepostradatelným například při povrchových úpravách, elektroforéze, práškovém a mokrém lakování, při otryskávání pískem nebo odstraňování laků.

Informace o produktu

Princip systému Power & Free je jednoduchý:

Jedná se o dvouprofilový systém, u kterého běží v horním profilu hnací řetěz.
Ve spodním profilu se nacházejí vozíky unášené řetězem. Dopravovaný materiál lze z řetězu oddělit a je možno provádět mnoho řízených operací. I přes neustále běžící hnací řetěz je možný přerušovaný tok materiálu – s proměnlivými dobami intervalů, s řízením dle cíle a času, podle individuálních požadavků.

Řízení je podstatnou součástí celého dopravníku. Centrální řídící stanoviště řídí a sleduje např. automatické zvedací zařízení. Každý transportní vozík může být vybaven datovým nosičem, který je elektronicky registrován. Díky tomu je možno sledovat polohu všech vozíků v jakémkoli místě systému.

Technické parametry:

 • Individuální určení vzdálenosti transportních vozíků a rychlosti pojezdu
 • Rychlost pojezdu je nastavitelná pro jednotlivé okruhy dopravníku
 • Elektropneumatické dorazy a další komponenty dopravníku
 • Max. provozní zatížení u dvojitého transportního vozíku v závislosti na stoupání a druhu dopravníku do 150 kg
 • Možnost realizace stoupání a klesání do 45°
 • Možnost napojení na dopravníky s řetězovým pohonem, elektrické podvěsné dráhy, zvedací a spouštěcí stanice
 • Použitelné jsou všechny běžné identifikační, řídicí a sledovací systémy
 • Rychlosti 0,8–12 m/min
 • Teplotní rozsah: 10–80 °C

Komponenty automatické podvěsné dráhy Power & Free

 1. hnací jednotka
 2. oblouk
 3. upevňovací jednotka
 4. napínací stanice
 5. upevňovací jednotka
 6. vodicí profil
 7. transportní vozík

Ke stažení