Nárazníky

Moderní výrobní postupy, neustále stoupající pracovní rychlosti a rostoucí požadavky na ergonomické pracovní podmínky kladou stále větší nároky i na vyvíjené a dodávané nárazníky. 

Typické aplikace:

  • Omezení pojezdové dráhy
  • Absorpce energie
  • Pružné uložení
  • Tlumení vibrací
  • Tlumení hluku

Rozmanitý výrobní program nárazníků firmy Conductix-Wampfler nabízí řešení pro všechny možné aplikace. Široký program standardních gumových a polyuretanových nárazníků je základem pro individuální řešení problémů. Navíc můžeme nabídnout i zvláštní konstrukce dle přání zákazníků.

Gumové nárazníky

Další informace

Maximální elasticitou a odolností proti roztržení vynikají vulkanizáty z přírodního kaučuku. Mají vysokou vrubovou houževnatost a dobrou odolnost proti otěru. Mezi všemi elastomery mají největší mechanickou a dynamickou zatížitelnost. Přírodní kaučuk neodolává polárním tekutinám, alifatickým, aromatickým a chlorovaným uhlovodíkům.

Základními surovinami pro výrobu syntetického kaučuku jsou ropa nebo zemní plyn. V dřívějších letech byl syntetický kaučuk pouze náhradou za kaučuk přírodní ale postupně nachází stále více vlastních možností uplatnění. Dnes existuje široké spektrum různých druhů syntetických kaučuků, jejichž vlastnosti umožnily realizovat rozmanité aplikace a zajistily gumovým nárazníkům místo mezi moderními výrobky.

Kromě toho guma není čistě chemickou látkou, ale směsí různých látek. Rozmanité mechnické vlastnosti byly dosaženy prostřednictvím receptury skládající se ze stovek příměsí. Kaučuk, jako makromolekulární materiál, představuje elastickou složku gumy. Jsou jím dány mechanické vlastnosti, jako prodloužení při přetržení, odrazová pružnost, pevnost a odolnost proti trhání. Smísením chemikálií a různých přísad s gumou a poté následným vulkanizačním procesem teprve vzniká použitelný materiál.

Rozmanité možnosti kombinování jednotlivých materiálů a nejrůznější možnosti upevnění nabízejí vhodné řešení pro téměr každý problém.

Informace o produktu

Program gumových nárazníků nabízí na základě cenově výhodné základní suroviny ekonomicky zajímavé řešení pro většinu požadavků zakazníků. Omezení gumových nárazníků pro absorpci určité energie vyplývá z nestlačitelností tohoto materiálu.

Ke stažení


Polyuretanové nárazníky

Další informace

Polyuretanové nárazníky mají vysokou absorpční schopnost v důsledku velkých deformačních zón. Z toho plynou malé koncové síly a výhodné hodnoty deformačních křivek. Tyto nárazníky mají pružné těleso z buněčného polyuretanového elastomeru s vysoce pevnou strukturou. Výjimečnou vlastností tohoto materiálu je vysoká stlačitelnost objemu, přičemž při jeho zatížení dochází k přiměřené příčné deformaci. Polyuretanové nárazníky jsou odolné proti alifatickým uhlovodíkům, jako olejům a tukům a také proti stárnutí. Pro běžné průmyslové aplikace se všeobecně vyznačují velmi dobrou odolností.

Proti silným kyselinám, louhům a hydrolýze nejsou polyuretanové nárazníky odolné. Teplotní rozsah se pohybuje mezi -20 °C a +80 ºC.

Speciální provedení se nabízejí a dodávají na základě poptávky zákazníka. Při umístění polyuretanových nárazníků do výšky nad 3 m je třeba zvolit provedení nárazníků s pojistným lankem jako pojistkou proti pádů.

Materiál polyuretanových těles

Normální kvalita:

  • Buněčný polyuretanový elastomer s hustotou 0,53 g/cm3

Zvláštní kvalita:

  • Pro velké dynamické namáhání a vysokou odrazovou pružnost
  • Zvláštní hustota od 0,35 g/cm3 (měkké) do 0,65 g/cm3 (tvrdé).

Informace o produktu

Díky vyníkající schopnosti absorbovat kinetickou energii představují polyuretanové nárazníky vhodné doplnění programu gumových nárazníků. Na základě vysoké stlačitelnosti jejich objemu lze realizovat i dlouhe deformační zóny a tím docílit velmi dobrých deformačních křivek.

Ke stažení