Systémy přenosu dat

Bezdotykový přenos dat

  • ProfiDAT®
  • ProfiDAT®compact
další informace

Rotační převodníky pro světlovodné kabely

Další informace

Rotační převodníky pro světlovodné kabely (LWL převodníky) pracují podobně jako elektrické  kroužkové sběrače, ale přenášejí optický signál mezi dvěma částmi, které se vůči sobě otáčejí. Pomocí optických polymerových vláken (POF) je světlo přenášeno bez přerušení přes pasivní a nezávislý kanál. To znamená dlouhou, bezúdržbovou životnost bez potenciálních rizik spojených s vibracemi, vlhkostí a magnetismem jako u běžných elektrických kroužkových sběračů.