Ekologická technika

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmissions Systems for the Environmental Technology industry

Náš svět se potýká s enviromentálními hrozbami a tyto výzvy se do budoucna ještě zvýší. S růstem populace, urbanizace a účinků globálního oteplování je využití omezených zdrojů země stále důležitější. K životnímu prostředí ohleduplné technologie pro nakládání s odpady hrají v této problematice důležitou roli. Zařízení na úpravu vody jako např. ČOV, filtrační systémy i potřebují pro svůj provoz robustní a odolné systémy pro přenos energie a dat. Ponejvíce se jedná o venkovní zařízení, často ještě v korozivním a explozivním prostředí. Bioplyn může nahradit fosilní paliva. Také zařízení na získávání bioplynu potřebují přívod elektrického proudu pro své pohyblivé strojní části. Tato zařízení jako vedlejší produkt vyrábějí kompost, který putuje zpět do zemědělského hospodářství. Stále větší počet zemí klade důraz na ochranu životního prostředí, v důsledku toho budou stoupat investice do technologií sloužících k jeho ochraně. Vysoce kvalitní a výkonné produkty a řešení od Conductix-Wamfler podporují tento vývoj.

Oblast technologií pro ekologická zařízení sází na systémy pro přenos energií a dat od Conductix-Wampfler, tím je zajištěno spolehlivé napájení a řízení technických zařízení. Třicetileté zkušenosti v oblasti techniky pro ekologii a početné realizované referenční projekty po celém světě jsou důkazem naší spolehlivosti. Specifická provedení našich vysoce kvalitních produktů odolávají drsným okolním podmínkám a agresívním prostředím, jsou odolné a nenáročné na údržbu.

Motorové navíjecí bubny – zajišťují ovládání energetických a řídicích kabelů na mostech čistíren odpadních vod 

Pružinové navíjecí bubny – zajišťují ovládání energetických a řídicích kabelů na mostech čistíren odpadních vod  s kratšími pojezdovými drahami a pro elektrifikaci kalových sušáren (společně s kabelovými vlečkami a trolejemi)

Kabelové vlečky – pro vedení kabelů na mosty čistíren odpadních vod, kalové sušárny a jiná pohyblivá zařízení. Nabízíme také certifikované ATEX kabelové vlečky pro užití v explozivním prostředí. Nerezové provedení je vhodné při čištění odpadních vod a v kompostárnách.

Kroužkové sběrače – napájení a přenos signálů na otáčivá zařízení cirkulujících čeřičů. Kroužkové sběrače s certifikátem ATEX se hodí pro výbušná prostředí.

Troleje – mohou být použity k napájení mostů čistíren odpadních vod a nebo po zkroužení a připojení ke kroužkovému sběrači na cirkulujích čeřičích.

 

Mobilní drapák ve vodní elektrárně

Technické požadavky: Napájení a řízení mobilního drapáku pro čistění
Provozovatel: ČEZ MVE Obříství

Více informací

Sušení kalů

Technické pořadavky: Napájení mobilního systému sušení kalů
Provozovatel:
VEOLIA

Více informací