Skládkové stroje

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission System for Bulk Material

Přestože je na mezinárodní úrovni zboží přepravováno ponejvíce v kontejnerech, značná část je volně ložená v sypké formě. Zařízení se suchými sypkými materiály zpracovávají, skladují a přemisťují velké množství minerálních látek, zeminy, zemědělských výrobků a lesních produktů. Mnohá tato zařízení pracují nepřetržitě, těžební technika proto musí být účinně, bezpečně a rychle k dispozici. Spolehlivé systémy pro přenos energie a dat s dlouhou životností napájí zařízení stacker/reclaimer, dopravníky se shazovacími vozíky, lodní nakladače a vykladače, radiálně uspořádané výložníky a jeřáby, stejně jako stroje na opracování jako brusky a hoblíky. Způsob elektrifikace je závislý na druhu zařízení, způsobu používání a druhu materiálu, který je zpracováván. Mnohé spotřebiče musí odolávat prašnému prostředí či korozivním materiálům a musí být také schváleny pro používání v nebezpečných prostředích.   

Systémy pro přenos energie a dat vytvořené speciálně na míru zákazníkům mohou dostát požadavkům průmyslu sypkých materiálů. Díky našim letitým zkušenostem a širokému sortimentu můžeme zákazníkům nabídnout optimální řešení. Prostřednictvím naší prodejní a servisní sítě podporujeme mezinárodní aktivity našich zákazníků systémy na klíč a výkonným poprodejním servisem. Nabízíme:

Motorové kabelové bubny – bubny s monospirálním navíjením nebo s navíjením do šířky pro napájecí kabely nebo datové kabely, např. u skládkových strojů a shazovacích vozů, které překonávají dlouhé vzdálenosti. Motorové kabelové bubny mohou být s magnetickou spojkou, s pohonem řízeným frekvenčním měničem se speciálními kroužkovými sběrači a LWL rotační převodníky, které zajístí nepřerušený přenos energie a dat.

Kabelové vlečky – maximálně spolehlivé systémy kabelových vleček v prašných a drsných podmínkách umožňují ovládání kabelů sloužících k napájení mostových jeřábů, lodních vykladačů a zařízení pro manipulaci se sypkým materiálem. Vlečky se pohybují po I-profilech a kosočtvercových profilech, aby byly co nejvíce odolné proti prachu při zachování co nejlepšího výkonu.

Energetické řetězy – v závislosti na typu vašeho použití a druhu kabelů mohou být u lineárních nebo kruhových aplikací použity energetiké řetězy sloužící k bezpečnému vedení kabelů a hadic k zařízením pro manipulaci se sypkým materiálem.

Ochranné systémy pro kabely – ochranné systémy pro kabely Trenchguard a CoverZip zvyšují životnost kabelů, které se nacházejí v podzemních kanálech.  

Troleje – speciálně navržené, troleje s maximální životností umožňují zásobování pohyblivých zařízení. Na poptání nabízíme i protikorozní povrstvení.  

Pružinové kabelové bubny – zajišťují vertikální i horizontální pohyb skládkových strojů.

Conductix-Wampfler Reference 7100-0065Conductix-Wampfler Referenz 7100-0065Conductix-Wampfler Referenz 7100-0065
Ke stažení: 

Shazovací vůz v elektrárně

Aplikace
Shazovací vůz v elektrárně

Země
Laos

Místo
Hongsa

Zastoupení
Conductix-Wampfler Sales Office South East Asia [MY]

Ptovozovatel
Elektrárna Hongsa 

Technické požadavky
přenos energie a dat na reclaimer

Tvar systému
Lineární

Délka pojezdu [spotřebič]
320 m

Produkty

Motorový navíjecí buben (1ks)
• Pohon: BNA 47 
• Spojka: 1 CN MAG 
• Cívka: monospirální, žárově zinkovaná
• Kabel: WG-D3X35+2X25/2+24FO09/125-6/10(12)KV
• Navíjená délka: 343 m

Motorový navíjecí buben (1ks)
• Pohon: BNA 47 
• Spojka: 1 CN MAG 
• Cívka: monospirální, žárově zinkovaná
• Kabel: WG-D3x25+2x25/2+24FO09/125-6/10(12)KV
• Navíjená délka: 343 m

Příslušné produkty

Motorové bubny pro velké zatížení [HL]