Conductix-Wampfler jde na start

05.05.2008

Sdílet:
Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share by Email
Ke stažení: 
Světový lídr mezi výrobci napájecích systémů vstupuje na trh / Důležitý milník v procesu integrace / Nová organizační struktura sjednocuje výhody obou podniků / Kvalitní lokální a odborná péče o zákazníky / Nové logo a firemní styl

Firmy Wampfler a Conductix ukončily další fázi začlenění obou podniků pod hlavičkou Delachaux Gruppe: S novou organizační strukturou, novým obchodním jménem „Conductix-Wampfler“ a novým firemním stylem vstupuje světový lídr v oblasti napájecích systémů na trh.

„Jak nová organizace tak její firemní styl symbolizují úspěšnou spolupráci firem Wampfler a Conductix. Zvláště nová organizační struktura sjednocuje výhody obou podniků“, vysvětluje Daniel Dörflinger, nový předseda představenstva. Obě firemní jména byla zachována a sloučena do nové, silné značky. To nám zajišťuje efekt opětovného rozpoznání zákazníky. „Tím jsme položili jeden z dalších důležitých milníků v procesu integrace“, zdůrazňuje Dörflinger.

Globální, regionální a odborně zaměřená organizace

Nová organizační struktura firmy Conductix-Wampfler vyniká především důslednou orientací na zákazníka. Dceřinné společnosti a naši obchodní partneři, které jsou rozmístěny v regionech po celém světě, znají dokonale místní požadavky, zvláštnosti a nároky. Jsou samozřejmě první kontaktní osobou pro zákazníka a zároveň koordinují všechny odbytové aktivity. Tyto prodejní organizace jsou podporovány silnými centrálními divizemi, které jsou vytvořeny na základě nejsilnější tržních segmentů pro napájecí techniku. Jedná se o divize „Přístavní & kontejnerová manipulace“, „Automatizace & stavba strojů“, „Doly & ražení tunelů“, „Mostové jeřáby“, „Manipulační technika“ a „Dopravní technika“.
Odborníci společnosti Conductix-Wampfler pracují systematicky na získávání nových trhů, udržení a posílení stávajících odbytišť a komplexních projektech, u kterých jsou důležité nejenom znalosti daného trhu, ale zejména odborná kvalifikace a vědomosti. Informace z odbytu jsou navíc předávané k dalšímu zpracování a v konečném důsledku vedou až k pracovníkům zabývajícími se vývojem nových výrobků a řešení.

Pro koordinování naší nadnárodní činnosti, projektů apod. byly zavedeny celosvětové podnikové standardy a jednotný firemní styl. Bylo vytvořeno 5 centrálních oddělení, které zajišťují a koordinují přesně definované činností, za které jsou odpovědné. Jedná se o kontrolu a řízení, IT, výzkum a vývoj, marketing a výrobu.

Vysoká orientace na trh a zákazníky

Pro zákazníky společnosti Conductix-Wampfler vznikají díky nové organizační struktuře, důležité výhody: vysoká úroveň odborných znalostí, celosvětová síť odbytových organizací a servisu, strategicky rozmístěná výroba a silná výzkumná a vývojová činnost. Conductix-Wampfler navíc nyní disponuje největším výrobkovým portfoliem na světě, které zahrnuje výrobky obou podniků. „Zákazníci se budou vždy moci spolehnout na naše kvalitní a spolehlivá řešení“, zdůrazňuje Dörflinger. U nás bude vždy garantována vysoká orientace na trh a zákazníky.

„Uvedením společné značky na trh však proces integrace ještě není uzavřen. Naše nová organizační struktura a společný vstup na trh však tento proces značně urychlily. Navíc značně zesílil vnitřní pocit firemní sounáležitost což se zřetelně projevilo i na trhu, kde se naše firma pohybuje“, říká Dörflinger.


Obrázek: Symbolickým odhalením nového loga uvedl Daniel Dörflinger firmu Conductix-Wampfler na trh