Conductix-Wampfler slavnostně otevřel novou logistickou halu

24.09.2009

Sdílet:
Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share by Email
Ve Weilu nad Rýnem – sídle firmy / Investice ve výši 1,1 milionu EUR

Weil nad Rýnem, září 2009. Conductix-Wampfler AG oficiálně otevřel dne 24. září 2009 novou logistickou halu. Za přítomnosti více než 40 hostů z řad politiků, obchodních partnerů a zaměstnanců zdůraznil předseda představenstva Daniel Dörflinger význam této investice do regionu Weil nad Rýnem. „Pro nás, jako hlavní technologický závod, hraje umístění v naší blízkosti – technologickém centru – klíčovou roli. V oblasti Südbaden jsou naše historické kořeny a zde také vidíme naši budoucnost“, tolik Dörflinger.

Celkem 1,1 milonu EUR investoval Conductix-Wampfler navzdory nepříznivé hospodářské situaci do nové logistické haly a potřebné infrastruktury. První plánování začalo již v říjnu roku 2008. Nejdříve byla demontována stará nafukovací hala a zde uložené zboží bylo provizorně přemístěno do stanové haly. Stavba nové haly začala v únoru tohoto roku. Hala má užitnou plochu cca 1.400 m2 a po stránce technicko-stavební i energetické se jedná o velmi moderní budovu. „Halla bude využívána ke skladování a kompletování“, vysvětlil Dörflinger. Hala byla záměrně koncipována, tak, aby do budoucna, v případě interních změn, mohla sloužit i k výrobě nebo montážím.

Technika v nové hale

Hala je rozdělena na několik částí: příjem zboží, skladové prostory s vysokými regály, plošinový sklad ve dvou úrovních, který lze přestavět dle potřeby na 3 úrovně a kompletovací zóna. Malé díly budou uloženy v plošinovém skladu ve 4 uličkách, ve 2 patrech (úrovních). Sklad s vysokými regály disponuje 3 uličkami, každou o délce 40 m a s výškou 7,5 m, což odpovídá skladové kapacitě cca 2.000 paletových míst. Hala je vybavena nejmodernějšími technologiemi a je koncipována dle nejnovějších ergonomických kritérií. Průjezd mezi vysokými regály zajistí 2 speciální vozidla, která využije pracovník k dopravení na zvolené skladové místo a zde bude moci pohodlně ručně komletovat zboží.

Optimalizace výdeje materiálu

„V souvislosti s výstavbou nové logistické haly bude interní výdej materiálu převeden na průběžné vydávání“, zdůraznil Christian Merkl, vedoucí oddělení logistiky a produkce ve Weilu nad Rýnem. Christian Merkl je v celé skupinně Conductix-Wampfler zárověň odpovědný za globální vývoj těchto oddělení. Materiál, kterého bude na montážních pracovištích zapotřebí, nebude již připravován v předvěčer dalšího pracovního dne, nově bude materiál vydáván okamžitě, dle potřeby montážních linek. Materiál umístěný v logistické hale bude pro probíhající zakázky kompletován v kompletovací zóně a na speciláně vyvinutých vozících bude v hodinových intervalech přepravován z logistické haly do montážní haly na jednotlivá pracovní místa trasovým vlakem.

„Naše nová logistická hala je pouze jedním stavebním kamenem celkového procesu implementace oblasti do výrobního a logistického konceptu. V dalším kroku budou montážní linky (koncipované dle aspektů „LEAN“) zařízeny dle vyvinuté předlohy“, vysvětlil Merkl. V této souvislosti by mohli být také dodací a expediční stanice, jejichž provoz zabezpečí trasový vlak, vhodně navrženy s ohledem na jednduchý výdej materiálu.“