Richmond Engineering Works spolupracuje s Conductix-Wampfler

02.04.2015
Systém kabelových vleček pro polohovací systém vagonového výklopníku

Sdílet:
Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share by Email

Společnost Richmond Engineering Works spolupracuje s Conductix-Wampfler na vývoji polohovacího systému pro vagonový výklopník pro jeden z terminálů na atlantickém pobřeží.

Sypké materiály jako uhlí, hobliny, obilí, štěrk nebo biomasa se dnes stále častěji přepravují v otevřených nákladních vagonech, a méně již ve výsypných vagonech. Výsypné vagony totiž část svého prostoru musí obětovat na mechanizmus vyspávání a navíc mají vysoko umístěné těžiště. Vypouštěcí otvory výsypných vagonů bývají někdy netěsné a sypký materiál tak propadává na koleje. Otevřené nákladní vagony se na druhou stranu musejí zdvihat a vyprazdňovat. Z těchto důvodů nabývá stále větší obliby tzv. rotační výklopník, ve kterém se vagon upne a vyprázdní se tak, že se otočí dnem vzhůru.

Posunování vagonů do výklopníku pomocí lokomotivy je pomalé, málo účinné a nepřesné. Lepším řešením posunu vagonů do výklopníku je použití indexového polohování. Vagonový polohovač snižuje či eliminuje náklady na prostoje, které vznikají při použití neúčinných nebo pomalých způsobů vykládky v exportních terminálech, překladištích, elektrárnách nebo výrobních zařízeních.

Jeden z terminálů na atlantickém pobřeží Spojených států se nedávno rozhodl pro vagonový polohovač s ozubnicovým pohonem, který sestavila a dodala společnost Richmond Engineering Works (REW) z Pittsburghu v Pensylvánii. Jak vysvětluje inženýr REW Ken Hunt, „oba vagonové polohovače s ozubnicovým pohonem představují největší zařízení svého druhu v Severní Americe. Dokáží zpracovat vlakovou soupravu až se 160 vagony o jednotlivé hmotnosti 129,8 tun a celkové hmotnosti 20,8 megatun. Polohovací zařízení může výklopníkem projet se soupravou jako celek nebo může soupravu zpracovat po částech.“

Pan Hunt dodává: „Systém pohonu pro tento speciální projekt se skládá osmi motorů o výkonu 150 koňských sil s převodovými moduly řízenými pomocí samostatných frekvenčních měničů (VFD). Jedním z obtížných technických úkolů tohoto projektu bylo propojení motorů a dalších integrovaných zařízení se samostatnými ovládacími prvky a frekvenčními měniči, protože polohovač se pohybuje na dráze o délce 120 metrů. Určení vhodného systému kabelových vleček pro projekt si vyžádalo opakované konzultace s odborníky firmy Conductix-Wampfler.

Picture of a Rail car dumper positioner system, powered by Conductix-Wampfler festoon system

Při hledání kabelové vlečky pro odstíněné napájecí kabely VFD a přenos řídicích a kontrolních informací do ovládacího systému společnost Richmond Engineering úzce spolupracovala s produktovým specialistou firmy Conductix-Wampfler Timem Jamesem. Celý proces polohování je dálkově řízen z operačního centra prostřednictvím senzorů, které operátorům zasílají potřebnou zpětnou vazbu.

Tim James říká: „Robustní systém kabelových vleček byl předem ve výrobě namontován na 16metrový ocelový přepravní stojan. Byla to největší předmontáž, kterou jsme zatím v naší americké pobočce prováděli.” Dále pak upřesňuje: „Kabelový svazek se skládá z osmi napájecích kabelů VFD (4/0 AWG 3), jednoho proudového kabelu VFD (2/0 AWG 3), jednoho zemnícího kabelu (1 AWG 1), jednoho řídicího proudového kabelu (12 AWG 12), jednoho optického kabelu (6x62,5/125) a osmi drážkových a stíněných párovaných řídicích/signálních kabelů (16 AWG 3). Dráha pojezdu je 105 m, průvěs smyčky 3,20 m a hmotnost kabelu na jednu smyčku 295 kg.” 

Byl použit systém kabelových vleček Conductix-Wampfler z programu 0360 s velkým dvoudílným uspořádáním sedla nosiče, hlavními kladkami se zapečetěným přesným ložiskem o průměru 10 cm, bočními naváděcími kladkami o průměru 6 cm a přítlačnými kladkami o průměru 5 cm. Kabelové vlečky jsou žárově zinkované, spojovací prvek je z nerezové oceli, aby byl chráněn proti korozi.

I-Beam Cable Trolle "L-Line 0360 Series" 

Pan James dále uvedl: „Stejnosměrné motory VFD pracují s vysokofrekvenčními přepínacími rychlostmi, což má za následek elektromagnetické rušení, které může interferovat s elektrickými přístroji. Napájecí kabely VFD jsou dostatečně stíněné pro omezení vlivu elektromagnetického rušení, odražených stacionárních vln, proudových špiček a koronových výbojů. Tento druh proudového kabelu nachází stále častější použití u moderních motorů VFD.“

Tento projekt je úspěšným začátkem slibné spolupráce společností Richmond Engineering Works a Conductix-Wampfler na dalších projektech vagonových polohovačů.