60 let pohyblivé historie společnosti

15.03.2019
Z jedné garáže v Lörrachu do celého světa

Sdílet:
Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share by Email

Weil nad Rýnem, 15. března 2019.

16. března 1959 započal Manfred Wampfler v Lörrachu svou práci v garáži přeměněné na dílnu. Ten den byl prvním dnem firmy Wampfler. Narodil se roku 1929 na východě Německa, vyučil se strojním zámečníkem a jako studující strojní inženýr přišel v roce 1955 do západního Německa. První zastávka byla u výrobce jeřábů v oblasti Porúří a druhá v Basileji, v krásné oblasti Markgräfler Land.

O 60 let později je společnost založená p. Wampflerem součástí společnosti Conductix-Wampfler a dodává jako jeden z předních světových výrobců systémů pro přenos energie a dat na pohyblivé spotřebiče své produkty do celého světa.

Oblasti Markgräfler Land, se sídlem firmy ve městě Weil nad Rýnem, je společnost i v průběhu rozrůstání společnosti a i přes mnohé organizační změny, stále věrná.

Neúnavný zakladatel a vynálezce

Manfred Wampfler započal v Lörrachu s vývojem a výrobou gumových nárazníků, které sloužily jako koncové dorazy pro jeřáby. Jako odborník, dlouhá léta pracující v jeřábové technice, znal speciální požadavky svých zákazníků velmi dobře. Jeho výrobky, navržené na rýsovacím prkně a vyrobené na soustruhu a pracovním stole v garáži Lörrachu, byly přesvědčivé. Již v roce 1960 byly distribuovány přes hranice za pomoci zahraničních agentur ve Švédsku, Francii a Švýcarsku.

První program napájení 0210, který Manfred Wampfler vyvinul v roce 1959, se stal prostřednictvím nástupnických programů důležitým pilířem společnosti. V roce 1963 byla garáž v Lörrachu již příliš malá. Pan Wampfler se přestěhoval do Weilu nad Rýnem do nové budovy společnosti, která zůstala sídlem dodnes. Podnikatel se stal zaměstnavatelem s přibývajícími jmény na výplatní listině. Ochota společnosti Manfred Wampfler riskovat, spojená s realistickým hodnocením toho, co je možné, a jeho neustálé hledání nových, ještě lepších řešení pro zákazníky, byly základem pro další růst společnosti v následujících letech.

 

Odpovědná změna generace

V roce 1993 Manfred Wampfler opustil operativní řízení společnosti. Následovala změna na akciovou společnost v roce 1996 a v roce 2003 management společnosti mladší generace odkoupil kontrolní majetkový podíl. Manfred Wampfler zodpovědně vybral řešení správy společnosti se svými dlouholetými společníky a souhlasil s řešením, které rozložilo finanční zátěž na nové majitele na delší časové období. Zakladatel společnosti Manfred Wampfler tím prozíravě reguloval ve věku 74 let svého nástupce.

 

Posun ke globální společnosti

V roce 2007, po dalších letech úspěšného růstu, učinila bývalá garážová společnost další velký krok na svět. Společnost Wampfler AG byla začleněna do skupiny Delachaux Group, která je kótována ve Francii. V rámci přechodné fáze byly Wampfler AG a Conductix (dříve divize přenosu energie a dat společnosti Delachaux S.A.) úspěšně sloučeny do společné divize.

Conductix-Wampfler s největší základnou ve Weilu nad Rýnem, s celkem 30 společnostmi a přibližně 1 500 zaměstnanci je jednou z předních světových společností v oblasti přenosu energie a dat na pohyblivé spotřebiče. Ať už v automobilkách nebo na divadelních scénách, ve velkoprostorových skladech, zavlažovacích systémech nebo ocelárnách, v přístavech nebo na letištích, v ruských kolech nebo při těžbě - technologie Conductix-Wampfler se používají všude tam, kde je třeba přemisťovat lidi nebo zboží za nezbytné pomoci přenosu energie a data.

Společnost založená Manfredem Wampflerem dne 16. března 1959 v současnosti představuje komplexní produktové portfolio, celosvětovou síť poboček, komplexní podporu prodeje a služeb v místě, stejně jako významné výzkumné a vývojové činnosti.