Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně dat

Stav: 25.05.18

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a zajímáte se o naši společnost a naše produkty. Dále uvádíme v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů informace o tom, které osobní údaje

   • Vašeho přihlášení a objednávky v online shopuB2B https://www.conductix-shop.eu/,
   • při Vaší online přihlášce,
   • při přihlášení k odběru našeho zpravodaje,
   • v kontaktním formuláři a objednávkovém formuláři a
   • při využití živého chatu a doporučení funkcí

(následně souhrnně nazýváme „Webové stránky), k jakému účelu tyto údaje používáme a jak je využíváme pro optimalizaci nabízených služeb.

 

1. Základní informace

(1) Tento dokument si můžete vytisknout nebo uložit, přičemž využijete funkci svého prohlížeče (většinou pomocí "Soubor" ® "Uložit jako").

(2) Pokud není v následujících odstavcích uvedeno jinak, uplatňují se ustanovení tohoto prohlášení o ochraně dat jednotně na všechny webové prezentace společností EU skupiny Conductix-Wampfler, jež se na toto prohlášení o ochraně dat odkazují.

(3) Pokud není v následujících odstavcích popsáno jinak, vyplývá právní základ pro zacházení s Vašimi osobními údaji z nezbytnosti zacházení pro přípravu funkcí, které na těchto webových stránkách požadujete (čl. 6(1)(b) základního nařízení o ochraně údajů).

 

2. Správce / inspektor ochrany údajů

(1) Správcem dle čl. 4 č. 7 základního nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) je

Conductix-Wampfler GmbH

Rheinstr. 27 + 33

79576 Weil am Rhein

dále v textu jako „Conductix-Wampfler“, „my“ nebo „nám“. Další informace k nabízejícímu najdete v tiráži.

(2) Inspektora ochrany údajů v naší společnosti můžete kontaktovat zde: datenschutz[@]conductix.com nebo prostřednictvím naší adresy s dodatkem „Inspektor ochrany údajů“.

3. Poskytnutí webových stránek a logfile

(1) Pokud využíváte webové stránky pouze informativně, tzn. že se nezaregistrujete ani nám jinak nesdělíte informace, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které automaticky předává Váš prohlížeč našemu serveru. Pokud chcete naše webové stránky sledovat, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás nezbytné z technických důvodů, abychom mohli naše stránky zobrazovat a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR):

   • IP adresa
   • Datum a čas dotazu
   • Rozdíl časových pásem ke Greenwich Mean Time (GMT)
   • Obsah požadavku
   • Stav přístupu/stavový kód HTTP
   • Právě přenášené množství dat
   • Webové stránky, z nichž přišel požadavek
   • Prohlížeč
   • Operační systém a jeho povrch
   • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

(2) IP adresa uživatele se po ukončení používání stránek smaže nebo anonymizuje. Při anonymizaci se IP adresy změní takovým způsobem, že není možné (nebo jen způsobem velmi náročným na čas, náklady a pracovní síly) jednotlivé údaje přiřadit k určité nebo určitelné fyzické osobě.

 

4. Cookies

(1) Navíc k výše uvedeným logfile datům se při Vašem používání našich webových stránek ukládají ve Vašem počítači cookie soubory. Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi používaný prohlížeč přiřazuje a ukládá na Váš pevný disk, a jejich prostřednictvím se místu, které cookie soubory ukládá (tedy nám) dostávají určité informace. Cookie soubory nemohou spouštět programy ani přenášet viry na Váš počítač. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(2) Použití cookie souborů:

a) Tyto webové stránky používají následující typy cookie souborů, jejichž rozsah a funkce vysvětlujeme níže:

   • Session cookie (viz b)
   • Perzistentní cookie (viz c).

b) Session cookie se vymažou automaticky, když zavřete prohlížeč. Ty ukládají takzvané session ID, kterým lze přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče při společné relaci. Když se vrátíte na naše webové stránky, Váš počítač tak bude možné znovu identifikovat. Session-cookie se smažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

c) Perzistentní cookie se automaticky smažou po určité definované době, která se u jednotlivých cookie může lišit. Cookies můžete v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče kdykoli smazat.

(3) Za jakým účelem používáme cookie soubory?

a) Nastavení a funkce

Navštívíte-li naše webové stránky, zjištěný nebo Vámi přímo zvolený výběr země a jazyka se uloží v drop-down menu v cookie souboru, čímž si ušetříte opětovný výběr při dalších návštěvách. Nejprve se zkontroluje, zda Váš prohlížeč podporuje cookie a tato informace se v dalším cookie uloží. Následně se zobrazí Vaše kontaktní informace, které se vztahují k lokalizaci země a jazyka, ty se rovněž uloží. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR.

b) Identifikace

Využíváme cookie soubory, abychom Vás mohli identifikovat při Vaší příští návštěvě v případě, že  máte založený účet v online shopu B2B (viz č. 9). Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR.

c) Reklama

Používáme cookie soubory pro reklamní účely, které nám pomáhají posoudit efektivitu naší propagační činnosti a vyvodit z toho různé optimalizace. Dále využíváme cookie soubory pro reklamní účely, abychom mohli nově cílenou reklamou (AdWords-Remarketing) oslovovat uživatele prostřednictvím internetové nabídky také na internetových stránkách sítě Google Inc. (stručně „Google“). Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

d) Analytics

Pro neustálé zlepšování internetové nabídky pro naše zákazníky a zájemce využíváme služby webové analýzy Google Analytics. Používáním těchto cookie souborů získáváme od Googlu informace o využívání našich webových stránek. Například se dozvíme jak často a v jakém pořadí se vyhledávají jednotlivé stránky a kolik času průměrně návštěvníci na našich stránkách stráví. Dozvíme se také, zda uživatelé už naši internetovou nabídku někdy v minulosti navštívili. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

>> viz č. 11 Služby webové analýzy

(4) Kontrola prostřednictvím cookie souborů

Nastavení prohlížeče můžete kdykoli podle přání konfigurovat a libovolně upravit nebo odmítnout například akceptování takzvaných Third-Party-Cookies nebo všech cookie souborů. Stávající cookie soubory můžete smazat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě možná už nebudete moci neomezeně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

6. Informace o produktech a službách

(1) Za účelem oslovení prostřednictvím reklamy, tzn. elektronickým zasíláním: informací o produktech a službách pomocí e-mailu, novinek, informací o společnosti, pozvánek na veletrhy nebo akce (dále jen „informace o produktech a službách“) žádáme zájemce o jejich vyjádření výslovného souhlasu a potvrzení tohoto prohlášení o ochraně dat.

(2) Využíváme tzv. postup Double-opt-in. To znamená, že Vám po přihlášení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste při přihlášení uvedli, e-mail, v němž Vás požádáme o potvrzení, že si přejete dostávat informace o produktech a službách prostřednictvím e-mailu. Pokud své přihlášení k odběru nepotvrdíte do 72 hodin, Vaše informace se zablokují a po jednom měsíci automaticky smažou. Kromě toho vždy ukládáme Vaše používané adresy a okamžiky přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je potvrdit Vaše přihlášení, abychom případně mohli objasnit možné zneužití Vašich osobních údajů.

(3) Po potvrzení od Vás uložíme Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání informací o produktech a službách. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR.

(4) Váš souhlas se zasíláním informací o produktech a službách můžete kdykoli zrušit a odhlásit. Zrušení můžete provést kliknutím na odkaz, který je součástí každého e-mailu, nebo pomocí zprávy, kterou zašlete na některý z kontaktních údajů, uvedených v tiráži.

 

7. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt, objednávka dokumentů

(1) Na našich webových stránkách jsou k dispozici různé kontaktní formuláře, které můžete využít pro elektronické navázání kontaktu nebo pro „objednávku dokumentů poštou“. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje uvedené v zadávací masce nám budou předány a u nás se uloží. Údaje kontaktních formulářů se přenáší šifrované. Příslušné údaje jsou bezprostředně vidět na dané zadávací masce.

V okamžiku odeslání se navíc uloží tyto údaje:

   • IP adresa uživatele
   • Datum a čas odeslání formuláře

(2) Pro zpracování údajů bude při odesílání vždy vyžadován Váš souhlas, jehož součástí bude odkaz na toto prohlášení o ochraně dat. Alternativně je možné navázat kontakt prostřednictvím připravené e-mailové adresy. V takovém případě se uloží osobní údaje uživatele, předané e-mailem. Údaje se použijí výhradně pro zpracování dotazu.

(3) Právním základem pro zpracování je v případě existujícího souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Právním základem pro zpracování dat, která se předávají v rámci posílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud e-mailový kontakt směřuje k objednávce dokumentů poštou nebo k uzavření smlouvy, je základem pro zpracování navíc ještě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pro Německo navíc platí: Pokud žádost o konat nebo e-mailový kontakt slouží k navázání pracovního poměru, především v rámci online přihlášky, je právním základem § 26 BDSG.

(4) Zpracování osobních údajů ze zadávací masky slouží pouze ke zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem na tom spočívá i nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje, zpracovávané v rámci odesílání, slouží k tomu, abychom zabránili zneužití kontaktního formuláře a zajistili bezpečnost našich systémů informačních technologií.

(5) Údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu jejich získání už nebudeme potřebovat. V případě osobních údajů ze zadávací masky kontaktního formuláře a těch, které jsou zasílané e-mailem se pak jedná o tu situaci, kdy se daná konverzace s uživatelem ukončí. Konverzace je ukončena ve chvíli, kdy lze z okolností vyvodit, že dotyčnou skutečnost je možné považovat za ukončenou. Osobní údaje shromážděné navíc během odesílání se vymažou nejpozději po sedmidenní lhůtě.

 

8. Lidé a kariéra (online přihláška)

(1) Na našich webových stránkách vypisujeme volná pracovní místa. Pro zpracování Vaší online přihlášky shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje. Vaše údaje z online přihlášky se předávají e-mailem přímo personálnímu oddělení. Pomocí vhodných technických a organizačních opatření je zajištěno, aby se s Vašimi osobními údaji zacházelo podle platných právních předpisů a důvěrně.

(2) Upozorňujeme na to, že přenos dat e-mailem probíhá nešifrovaně a za určitých okolností se mohou tato data dostat do rukou neoprávněným osobám a mohlo by dojít i k jejich zfalšování. Své podklady nám můžete zaslat poštou. Pokud jste se přihlásili na konkrétní pozici, která však už je obsazená, nebo se podle našeho stanoviska také (nebo ještě lépe) hodíte pro jinou pozici, rádi bychom Vaši přihlášku předali v rámci naší společnosti dál. Pokud s tímto postupem nesouhlasíte, informujte nás o tom prosím. Po ukončení výběrového řízení, nejpozději však po 6 měsících, se Vaše osobní údaje automaticky smažou, leda že byste výslovně vyjádřili souhlas s jejich uložením na delší dobu.

 

9. Využívání online shopu B2B

(1) Pokud chcete objednávat v našem online shopu B2B, je pro uzavření smlouvy nezbytné, abyste uvedli své osobní údaje, které potřebujeme pro vyřízení Vaší objednávky. Proto je nezbytné, abyste se zaregistrovali (viz č. 10). Povinné údaje, nezbytné pro vyřízení smluv, jsou speciálně označené, ostatní údaje jsou dobrovolné. Po kontrole z naší strany se účet (přístupové údaje) aktivuje. Vámi uvedené údaje zpracujeme pro vyřízení Vaší objednávky. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR.

(2) Pokud si u nás koupíte produkty nebo využijete naše služby, budeme Vám v budoucnosti případně zasílat informační e-maily s nabídkou obdobného zboží nebo služeb z našeho produktového sortimentu. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR. Zasílání informačních e-mailů probíhá v souladu s našim prohlášením o ochraně dat. Kdykoli můžete odmítnout a požádat nás, abychom Vám již žádné takové e-maily neposílali.

(3) Na základě obchodních a daňových předpisů máme povinnost uložit Vaše údaje o adrese, platbě a objednávce na dobu 10 let. Po uplynutí zákonné promlčecí lhůty však provedeme omezení zpracování, tzn., že se budou Vaše údaje používat pouze za účelem dodržení zákonné povinnosti uschovávat záznamy.

(5) Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích stran k Vašim osobním údajům (týká se především finančních údajů), proces objednávky je šifrovaný technologií SSL!

 

10. Funkce registrace

(1) Pro přístup k online shopu B2B se musíte zaregistrovat. Příslušné údaje jsou bezprostředně vidět na dané zadávací masce. Povinné údaje jsou označené *. Údaje uvedené v rámci registrace se používají pro využívání online shopu B2B. Můžete být e-mailem informováni o údajích relevantních pro nabídky nebo registraci, případně o technických okolnostech. Pokud svůj uživatelský účet zrušíte, Vaše údaje týkající se uživatelského účtu se smažou, s výhradou těch údajů, jejichž uschování je nezbytné z důvodu obchodních a daňových předpisů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Vaší povinností je zabezpečit své údaje při zrušení před ukončením smlouvy. Veškeré uložené údaje uživatele, uložené během trvání smlouvy, jsme po uplynutí zákonné lhůty pro uschování oprávněni nenávratně smazat.

(2) V rámci využití naší přihlašovací funkce a využívání uživatelského účtu, ukládáme IP adresu a okamžik příslušné činnosti uživatele. Uložení probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, a také zájmu uživatele pro ochranu před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. K předávání těchto údajů třetím stranám zásadně nedochází, ledaže je to nezbytné pro sledování našich nároků nebo pokud k tomu existuje zákonná povinnost dle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. IP adresa se nejpozději po 7 dnech anonymizuje nebo smaže.

 

11. Služby webové analýzy

(1) Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a umožňují analýzu používání webové stránky. Prostřednictvím Cookie generované informace o Vašem používání této webové stránky se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají do paměti. V případě aktivace IP-anonymity na této webové stránce, Vaši IP adresu Google (pouze však v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru) předtím zkrátí. Jen ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server Fa. Google v USA a tam se zkracuje. Z pověření provozovatele těchto webových stránek využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání těchto webových stránek, pro vytváření hlášení o aktivitě webových stránek a nabízení dalších služeb provozovateli webových stránek, které jsou spojené s využíváním webových stránek a internetu.

(2) Vaše IP adresa, kterou v rámci Google Analytics zprostředkoval Váš prohlížeč, se nespojuje s jinými daty společnosti Google

(3) Ukládání cookie souborů můžete zabránit nastavením svého softwaru pro internetové prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moci využívat některé funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vytvořených prostřednictvím cookie, které se vztahují k Vašemu využívání těchto webových stránek (vč. Vaší IP adresy) pro společnost Google a jejich dalšímu zpracování touto společností, přičemž si stáhnete a nainstalujete Browser-Plug-in, vytvořený a poskytnutý společností Google.

(4) Tyto webové stránky využívá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()". IP-adresa se pak dále zpracovává ve zkrácené verzi, čímž je vyloučené její propojení s konkrétní osobou Pokud dojde přes Vámi shromážděné údaje k odkazu na osobu, ten se okamžitě vyloučí, a osobní údaje se ihned smažou.

(5) Pro analýzu našich webových stránek a jejich pravidelné vylepšování využíváme Google Analytics. Díky získaným statistikám můžeme vylepšovat nabídku a upravovat ji tak, aby byla pro Vás, coby uživatele, zajímavější. Pro výjimečné situace, kdy se osobní údaje přenáší do USA, podléhá Google tzv. EU-US Privacy Shield, https://vvvvw.privacy-shield.gov/EU-US-Framevvork. Právním základem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 s.1 písm. f GDPR.

(6) Informace jiných poskytovatelů: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: http://vvvvw.google.com/analytics/terms/de.html, přehled ochrany dat: http://wvvvv.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a prohlášení o ochraně dat: http://www.google.defintl/de/policies/privacy.

 

12. Sociální média

A. Všeobecná upozornění

(1) V současné době používáme následující Social-Media-Plug-in: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +. Poskytovatele plug-in rozpoznáte pomocí označení na boxu na základě počátečních písmen nebo loga. Poskytujeme Vám možnost komunikovat prostřednictvím tlačítka přímo s poskytovatelem plug-in. K tomu se předávají údaje, uvedené pod č. 3 tohoto prohlášení. V případě facebooku se podle informací příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa ihned po jejím zjištění anonymizuje. Aktivací plug-in se tedy Vaše osobní údaje předají příslušnému poskytovateli plug-in a u něj se uloží (u poskytovatelů z USA se uloží v USA). Protože poskytovatelé plug-in provádějí shromažďování dat především prostřednictvím cookie souborů, doporučujeme přes bezpečnostní nastavení Vašeho prohlížeče vymazat všechny cookie soubory kliknutím na šedé políčko.

(2) Na získávaná data ani jejich zpracování nemáme žádný vliv, a celý rozsah shromažďování dat, účel jejich zpracování ani povinnosti uchovávání informací nám nejsou známé. Nemáme ani žádné informace k mazání dat shromážděných poskytovatelem plug-in.

(3) Poskytovatel plug-in uloží údaje, které díky Vám shromáždil, jako uživatelské profily a ty potom využívá pro reklamu, průzkum trhu a/nebo tvorbu svého webu v souladu s poptávkou. Takové vyhodnocení probíhá především (i pro nepřihlášené uživatele) pro tvorbu reklamy na základě poptávky a kvůli možnosti informovat jiné uživatele sociálních sítí o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Máte možnost takovou tvorbu uživatelských profilů odmítnout, přičemž se proto musíte obrátit na příslušného poskytovatele plug-in. Přes plug-in Vám umožňujeme být v interaktivním kontaktu se sociálními sítěmi a jinými uživateli, takže můžeme stále zlepšovat svou nabídku a utvářet ji tak, aby byla pro Vás, coby uživatele, zajímavější. Právním základem pro využívání plug-in je čl. 6 odst. 1 s.1 písm. f GDPR.

(4) Poskytování dat probíhá bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele plug-in svůj účet a jste zde přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele plug-in přihlášeni, Vaše údaje, které jsou u nás shromážděné, se přiřadí přímo k Vašemu účtu, který u poskytovatele plug-in máte. Pokud stisknete aktivované tlačítko a např. propojíte odkaz na stránku, poskytovatel plug-in tuto informaci také uloží na Váš uživatelský účet a zveřejní ji Vašim kontaktům. Doporučujeme Vám se po každém použití sociální sítě pravidelně odhlašovat, především však před aktivací tlačítka, můžete tím poskytovatelům plug-in zabránit takovému přiřazování k Vašemu profilu.

(5) Další informace k účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracování poskytovateli plug-in najdete v dále uvedených prohlášeních o ochraně dat od těchto poskytovatelů. Najdete zde i další informace k Vašim právům, které se tohoto týkají a možnosti nastavení za účelem ochrany Vaší soukromé sféry.

(6) Adresy příslušných poskytovatelů plug-in a URL s informacemi o ochraně dat:

 

B. Zvláštní upozornění k použití „řešení dvojkliku“

Následná ustanovení platí dodatečně a především pro č. 12 A. (1) (1), pokud dané lokální webové stránky implementují možnost ochrany dat. 

Přitom používáme tzv. řešení dvojkliku. To znamená, že při návštěvě našich stránek se nejprve zásadně nepředávají žádné Vaše osobní údaje poskytovatelům plug-in. Poskytovatele plug-in rozpoznáte pomocí označení na boxu na základě počátečních písmen nebo loga. Poskytujeme Vám možnost komunikovat prostřednictvím tlačítka přímo s poskytovatelem plug-in. Jen pokud kliknete na označené pole, čímž jej aktivujete, získá poskytovatel plug-in informaci, že jste vyhledali příslušnou webovou stránku naší online nabídky. K tomu se předávají údaje, uvedené pod č. 3 tohoto prohlášení.  Jinak platí č. 12 A. v nezměněné podobě.

 

13. Používání komponent Vimeo Video

Používání Vimeo

(1) Na našich stránkách využíváme komponenty poskytovatele Vimeo. Vimeo je službou společnosti Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Při každém otevření našich webových stránek, které jsou vybavené takovou komponentou, tato komponenta způsobí, že Vámi používaný prohlížeč stáhne příslušnou prezentaci komponenty od Vimeo. Pokud otevřete naše webové stránky a přitom jste u Vimeo přihlášeni, Vimeo prostřednictvím informací shromážděných komponentou rozpozná, jaké konkrétní stránky jste navštívili a tuto informaci přiřadí k Vašemu osobnímu účtu u Vimeo. Pokud např. kliknete na tlačítko „play“ nebo odešlete komentáře, tyto informace se předají na Váš osobní uživatelský účet u Vimeo a zde se uloží. Kromě toho se informace o Vaší návštěvě našich stránek předá společnosti Vimeo. K tomu dochází nezávisle na tom, zda např. na komponentu kliknete/odešlete komentáře či nikoli.

(2) Pokud chcete takovému přenosu a ukládání údajů o Vašem chování na našich stránkách prostřednictvím Vimeo zakázat, musíte se u Vimeo odhlásit, a to ještě předtím, než navštívíte naše stránky. Informace k ochraně dat od Vimeo Vám k tomu sdělí více, především o získávání a využívání údajů společností Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

14. Využívání funkce doporučení

Na jednotlivých webových stránkách nabízíme funkci doporučení. Návštěvníci webových stránek mohou dalším osobám posílat doporučení na dokumenty, které jsou na našich webových stránkách k dispozici. Příjemce obdrží e-mail s příslušným odkazem ke stažení. Příslušné údaje, které přitom zpracováváme jsou bezprostředně vidět na zadávací masce. Povinné údaje jsou označené *.

 

15. Živý chat

Na jednotlivých webových stránkách používáme funkci živého chatu (messenger). Příslušné údaje jsou bezprostředně vidět na dané zadávací masce. Informace k živému chatu najdete zde: https://www.livechatinc.com/de/; Prohlášení ostatních poskytovatelů k ochraně dat https://www.livechatinc.com/privacy-policy/ a k GDPR Compliance https://www.livechatinc.com/general-data-protection-regulation/

 

16. Automatizované rozhodování

Pro odůvodnění a realizaci obchodních vztahů zásadně nevyužíváme plně automatizované rozhodování v souladu s článkem 22 GDPR.

 

17. Profilování

Abychom Vás mohli cíleně informovat o produktech a poskytovat Vám poradenství, používáme my sami, resp. námi pověření poskytovatelé služeb příp. nástroje webové analýzy, především technologii tracking. Tyto nástroje umožňují komunikaci a reklamu na základě poptávky. Vzhledem k tomu si Vás dovolujeme odkázat na č. 11 Služby webové analýzy. Všeobecné informace poskytovatelů k ochraně dat: https://www.livechatinc.com/privacy-policy/ a k GDPR Compliance: https://www.livechatinc.com/general-data-protection-regulation/

 

18. Vaše práva

Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, máte vůči nám, jakožto správci, následující práva. Pokud si přejete svá práva uplatnit nebo požadujete další informace, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů:

a) Práva dle čl. 15 ff. GDPR

(1) Máte právo na přístup v souladu s čl. 15 GDPR. Za určitých předpokladů máte právo na opravu v souladu s článkem 16 GDPR, právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 GDPR a právo na vymazání („Právo být zapomenut“) v souladu s článkem 17 GDPR. Navíc máte právo na vydání všech Vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů) v souladu s článkem 20 GDPR, pokud zpracování probíhá pomocí automatizovaných postupů a zakládá se na souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pro Německo: U práva na přístup a práva na vymazání platí omezení podle §§ 34 a 35 BDSG.

b) Zrušení souhlasu dle čl. 7 odst. 3 GDPR

Pokud se zpracování zakládá na souhlasu, můžete takový souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zrušit. To platí i pro zrušení prohlášení o souhlasu, které nám bylo uděleno ještě před vstupem základního nařízení EU o ochraně údajů v platnost, tedy před 25. květnem 2018. Upozorňujeme na to, že zrušení se vztahuje pouze na budoucnost. Zpracování, k němuž došlo před tímto zrušení, není zrušením dotčeno.

c) Právo podat stížnost

Máte možnost obrátit se se stížností na nás nebo na některý dozorový úřad nad ochranou údajů, a to především v členském státu vašeho místa pobytu, pracoviště nebo obce, kde došlo k domnělému porušení (článek 77 GDPR).

d) Právo na vznesení námitky dle článku 21 GDPR

Navíc k výše uvedeným právům máte následující právo na vznesení námitky:

(1)   Právo na stížnost v jednotlivém případě

Máte právo, z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování na základě zvážení zájmů); to platí i pro profilování, založené na tomto ustanovení, ve smyslu článku 4 odst. 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže můžeme prokázat závazné důvody pro toto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

(2)   Právo na vznesení námitky vůči zpracování údajů k reklamním účelům

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Máte právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů pro účely tohoto typu reklamy; to platí i pro profilování, pokud je kombinované s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku vůči zpracování za účelem přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat.

® Takové vznesení námitky může proběhnout bez předepsané formy na místo uvedené pod č. 1 tohoto prohlášení o ochraně dat.

 

19. Bezpečnost

(1) Učinili jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši pracovníci i další osoby, které se na zpracování dat podílejí, jsou vázáni spolkovým zákonem o ochraně údajů (BDSG) a důvěrným zacházením s osobními údaji.

(2) V případě shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře online shopu se informace přenáší v šifrované formě, aby se zabránilo zneužití dat třetími stranami.

 

20. Změna našich ustanovení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich opatření pro bezpečnost a ochranu dat, je-li to z hlediska technického vývoje zapotřebí. V takovém případě odpovídajícím způsobem upravíme i naše prohlášení o ochraně dat. Zohledněte proto prosím příslušnou aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně dat.