Divadelní a jevištní technika

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmisson Systems for the Stage Technology industry

Více než kdy jindy je zvýrazněna dynamická interakce mezi jevištními prvky a samotnou úspěšnou produkcí. Jevištní prvky, které se pohybují různými směry, potřebují správnou techniku pro přenost dat a energie. Pohyblivé světelné rampy a osvětlené akustické panely potřebují zásobování proudem a řídicími signály svých pohyblivých dílů. Kabely pro pohyblivé audiosystémy musí být vedeny flexibilně. Přívod elektřiny k rozváděčům a elektrickým pojistám je potřebný i u jevištních vozíků. Jevištní výtahy potřebují řídicí signály a datové sběrnice.

Mobilní věže pro média v kulisách potřebují zásobování energií a ovládání reflektorů, přenos zvukového signálů a další nutné přenosy energií a dat. Elektrický proud, audio a video signály a datové sběrnice jsou přenášeny na otočná jeviště nebo rotující rekvizity. Vše musí správně fungovat a proto: show must go on!

Pokud potřebujete optimální řešení pro vaše pohyblivá pódia a divadelní vybavení, obracejte se na Conductix-Wampfler. Můžeme se opřít o více než 50 let zkušeností a referencí z celého světa. Technika funguje bez potíží, a to jak na technických zařízeních nad pódiem i pod ním. Conductix-Wampfler je více než jen dodavatel zažízení. Nabízíme kompletní poradenství při výběru nejvhodnějších kabelů a příslušenství. Naše projektové plánování obsahuje kompletní logistické koncepty a uvedení do provozu na místě montáže.

Pružinové a motorové kabelové bubny – k bezhlučnému a automatickému vedení energetických kabelů, kabelů DMX a kabelů pro Ethernet na pohyblivých světelných rampách.
Kabelové vlečky – použity samostatně nebo v kombinaci s pružinovými kabelovými bubny pro vytvoření maximálně flexibilních systémů.
Energetické řetězy – větší počet prudových a datových kabelů sloučeno do jednoho řetězu k napájení a řízení jevištních výtahů. Energetické řetězy v cik-cak uspořádání jako alternativní řešení k kabelovým bubnům nebo kabelovým vlečkám pro lineární pohyby.

IPT®( Inductive Power Transfer) – pro bezdotykové a tím pádem i pro publikum zcela neviditelné napájení jevištních vozíků. IPT® se hodí také pro použití v zatáčkách k napájení otočných pódií. 

Troleje – přívod energie a dat do mobilních osvětlovacích zařízení, reproduktorů, a mobilních věží pro média v kulisách. Trolejový systém může zásobit více věží naráz. Trolejové oblouky slouží k napájení a převodu dat na otočná pódia. 
Kroužkové sběrače – kontinuální převod energie a datových signálů jako DMX, Ethernet, ProfibusCAN Bus na otočná jeviště a pódiové rekvizity.