Služby

Máte obavy, abyste své důležité podnikání udrželi v chodu?

Náš zkušený tým vám nabízí celou řadu podpůrných služeb.

Společnost Conductix-Wampfler nabízí celou řadu podpůrných služeb. Pomoci můžeme s předběžnými inženýrskými konzultacemi, kontrolou montáže na místě, úplnou montáží, spuštěním a uvedením do provozu, školením, programy trvalých prohlídek/údržby a náhradními díly.  Naším cílem je zajistit našim zákazníkům maximální spokojenost s našimi produkty a službami a současně je podporovat v každé fázi nového projektu a trvalého provozu.

Installation - Service - Conductix-Wampfler
Více informací k montáži  Show
Commissioning - Service - Conductix-Wampfler
Více informací o uvedení do provozu  Show
Inspection / Preventive Maintenance - Service - Conductix-Wampfler
Více informací o prohlídce / preventivní údržbě  Show

Training - Service - Conductix-Wampfler
Více informací o školení  Show
Global Support & Repair - Service - Conductix-Wampfler
Více informací o globální podpoře a opravách  Show
Retrofit / Refurbishment-Modernization - Service - Conductix-Wampfler
Více informací o dodatečném vybavení/renovaci-modernizaci  Show

Maintenance Agreements - Service - Conductix-Wampfler
Více o smlouvách o údržbě  Show
Spare and Repair Parts - Service - Conductix-Wampfler
Více informací o náhradních dílech a dílech pro opravy  Show