Zemědělská technika

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Agriculture industry

Na počátku civilizace bylo zemědělství. Když se naši předkové usadili a začali pěstovat potraviny, lidstvo se zásadně změnilo. Žádná rozvinutá společnost nemůže ignorovat význam zemědělství, velkým rizikem podvýživy a hladu by byla závislost na příliš vzdálených zdrojích potravin. Globalizovaná a provázaná společnost je závislá na zemědělství. V současné době spolu s nárůstem počtu osob roste i spotřeba potravin. Nové technologie pro pěstování, přepravu a skladování jsou základem pro odpovídající zvýšení produkce. Zemědělské stroje a komponenty pro zavlažování, setí, pěstování, hnojení, sklizeň a skladování musí být stabilní, spolehlivé a vhodné pro venkovní použití. Elektrické součásti musí odolat vlhkosti, korozivním chemikáliím a měnícím se povětrnostním podmínkám. Centrální zavlažování potřebuje nezbytně systémy k přenosu energie a řídicích signálů ze stacionárního zdroje na rotující mechanismus. Ostatní rotující mechanismy zajíšťují procesy jako přesunování, sušení obilí, transport obilí ze skladu a do skladu, stejně tak jako efektivnější provoz dojicích zařízení v mléčném průmyslu. Mobilní zavlažovací systémy ve sklenících potřebují přívody kabelů a hadic.

Již celá desetiletí má Conductix-Wampfler speciální elektrické komponenty pro zemědělské stroje ve svém sortimentu. Spolupracujeme přímo s výrobci zemědělských strojů, tak abychom našli nejlepší možná řešení. Naše produkty se osvědčily na orné půdě, v ovocných sadech, ve sklenících a skladech po celém světě. Nabízíme:

Kroužkové sběrače  –  vestavěné v nerezovém krytu, slouží ke spolehlivému přenosu energie a dat na rotující zavlažovací systémy, k zajištění provozu skladovacích zařízení, k mísení obilí, cukru a jiných sypkých potravin, sušení, přemisťování nebo pro elektrické napájení a řízení rotujících dojících zařízení.

Kabelové vlečky – pro kabely a hadice na zavlažovacích zařízeních ve sklenících a kompostárnách. Kabelové vozíky z nerezové oceli odolávají parám i korozi.

Energetické řetězy –  pro vedení kabelů a hadic u zavlažovacích zařízení ve sklenících a kompostárnách.

Motorové bubny –  přívod vody k podélným zavlažovacím systémům.