Přístavy

Conductix-Wampfler offers several System for the Energy & Data Transmission for Port industry

Nákladní přístavy měly v dějinách vždy významnou roli pro rozvoj hospodářských oblastí. Import a export nejrůznějších druhů zboží je uskutečňován v nespočeném množství přístavů světa, počínaje u malých vnitrozemských přístavů až k vysoce specializovaným přímořským přístavům, které zajišťují přepravu sypkého materiálu, kusového sboží, speciální přepravy, zboží přepravovaného v režimu ro-ro (Roll-on/Roll-off) nebo přepravu kontejnerů. Efektivní provoz přístavů v závislosti na druhu přepravovaného zboží zajišťují speciální transportní zařízení, např. jeřáby, lodní nakladače a vykladače. S ohledem na to, že zařízení jsou často v nepřetržitém 24-hodinovém provozu, musí být technické vybavení nanejvýš spolehlivé a musí odolávat drsnému mořskému prostředí. Rostoucí mezinárodní obchod vede k vyšší poptávce po rychlejším, spolehlivějším a efektivnějším vybavení přístavů. Systémy pro přenos energií a dat mají pro bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz v přístavech zásadní význam. Provozovatelé přístavních terminálů vybavují z důvodu tendence k ekologickému provozování zařízení svá zařízení elektrickými pohony namísto stávajících spalovacích motorů. Stále větší počet přístavů nabízí kotvícím lodím pevné připojení k síti z důvodu dalšího snižování emisí v přístavech. 

Na základě desítek let zkušeností nabízí Conductix-Wampfler specifická řešení pro přenos energie a dat na přístavní jeřáby a dopravní systémy a zařízení. Rozsáhlá provozní a inženýrská síť Conductix-Wampfler garantuje odborné poradenství ve vaší blízkosti. Řešení na klíč a rozsáhlý poprodejní servis podporují naše zákazníky v jejich globálních aktivitách.

Motorové bubny – spolehlivé a praktické řešení k ovládání kabelů pro jeřáby s dlouhými drahami pojezdu a pro vykladače a nakladače lodí. Dle zadání zákazníka nabízíme kabelové bubny s magnetickou spojkou nebo řízené frekvenčním měničem. Motorové bubny jsou používány tam, kde je třeba nahradit dieslovým motorem poháněné mobilní jeřáby elektrickým pohonem. Ve speciálním provedení je lze použít i pro pozemní pevné přípojky sítě, které mohou používat lodě, které chtějí v přístavu vypnout své spalovací motory.

Kabelové vlečky –  systémy kabelových vleček s vlastním pohonem nebo bez něj ovládají kabely pro jeřábové kočky nanejvýš spolehlivě a stabilně. 

Troleje  – efektivní zásobování energií kočky jeřábu, rozšířené o speciální troleje a komponenty je možné použít pro přenos dat v multiplexu. Jako hlavní přívod proudu (střední proud 5kV až 13,8 kV) mohou být použity troleje položené v kanálech v přístavní hrázi.

Energetické řetězy – slouží k ovládání různých druhů napájecích a řídicích kabelů ke kočkám jeřábů. 

Kroužkové sběračeLWL rotační převodníky – pro přenos energie a dat na všechna rotující zařízení bez přerušení, např. na přístavní otočný jeřáb

Ochranné systémy pro kabely  – systémy na ochranu kabelů v kanálech nebo nový systém CoverZIP  garantují bezpečné vedení a ochranu kabelů.

Pružinové kabelové bubny – slouží k mobilnímu zásobování energií při údržbě. 

E-RTGTM kontejnerový jeřáb

Technické požadavky: elektrifikace bloku 24 kontejnerů s využitím RTG [E-RTGTM]
Provozovatel: Yingkhou Container Terminal [YKCT]

Více informací

Přenos energie a dat na STS kontejnerový jeřáb (lanem tažená jeřábová kočka)

Popis zařízení: Přenos energie a dat na STS kontejnerový jeřáb (lanem tažená jeřábová kočka)
Provozovatel:
YICT Port Terminal (Shenzhen, Čína)

Více informací