Větrné elektrárny

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for Wind Turbines

"Zelené" větrné turbíny přeměňují pohyb rotoru s pomocí generátoru připojeného ve strojovně na elektrickou energii. Mnohé větrné turbíny jsou vystavěny na exponovaných místech -  na svazích, přímořských oblastech a stále častěji na moři - prakticky kdekoliv, kde dostatečně fouká vítr. Komerčně provozované 3 - 5 megawattové větrné turbíny se v posledních letech zdokonalili technicky i co do velikosti. Konstuktéři potřebují kvalitní, spolehlivé a více specializované elektrické komponenty pro přenos energií a dat. Moderní větrné elektrárny se přizpůsobují povětrnostním podmínkám tím, že nastavují úhel a sklon ramen. K tomu je nutný přenos energie a dat mezi stacionárními prvky a otočnými rameny. Mimo to musí přenášet od generátoru do sítě až 5 megawatt. Celkové náklady na materiál a instalaci vhodného vedení od strojovny až k zemi jsou nemalé, proto jsou výrobci nuceni hledat efektivnější a cenově výhodnější řešení. Delší životnost a minimální údržba jsou nutností, musí splnit i požadavky na výkon.

Při vývoji nových druhů trolejí a kroužkových sběračů jsme se mohli opřít o rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti v oblasti automatizačních systémů. Modulárně sestavené komponenty splňují požadavky na elektrické vedení ve větrných elektrárnách a umožňují splnění specifických požadavků zákazníků na ovládácí prvky.

TowerBussTM hliníková trolej - cenově výhodná a jedinečná alternativa pro přenos ze strojovny k zemi; použito úspěšně v tísícovkách turbín, vyrobeno ze korozivzdorného, zesíleného hliníku, vyvinuto speciálně por nízká a střední napětí. Troleje jsou jednopólové izolované a dostatečně flexibilní při výkyvech stožáru. Dílce jsou k sobě přišroubovány a tvoří tak souvislou dráhu. Snadno a bezpečně se montují a mohou tak být výrobcem zabudovány do jednotlivých segmentů stožáru. 

Kroužkové sběrače pro řízení podélného sklonu - s pozlacenými kroužky a jedinečným uspořádáním zlatem legovaných sběračů, to zaručuje dlouhou životnost bez údržby - vyvinuto v Conductix-Wampfler. Životnost sběračů 100 milionů otočení je klíčovým faktorem efektivního provozu turbíny. Připojení na náboj rotoru je provedeno pomocí standardních průmyslových konektorů. Platí pro rotor i stator. Kroužkový sběrač pro řízení podélného sklonu je zakrytovaný a připojený a vyhovuje požadavkům výrobce. Možno dodat také optický rotační převodník pro optický přenos signálu.