Tunelové razicí stroje

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Tunneling industry

Tunely na silnicích, železničních tratích a v přehradních nádržích jsou často hloubeny velkými, elektricky poháněnými tunelovými razicími stroji. V případě odstraňování skalního masivu je prováděna činnost s názvem mechanizovaná skladní demolice. Tunelové razicí stroje a provádění mechanizovaných skalních demolic potřebují ke svému provozu proud, stlačený vzduch a vodu. Pro tento případ speciálně vyvinuté systémy motorových bubnů umožňují ovládání kabelů a hadic s velkými průřezy. Systémy motorových bubnů chrání kabely a hadice a garantují kontinuální přívod energie a konstantní přenos dat. Bubny pracují ve velmi náročných, vlhkých a prašných prostředích. Požadavky na sílu proudu a napětí jsou velmi vysoké  - až do 36 kV. Kroužkové sběrače v bubnech musí být dimenzovány pro tato množství energie.

Conductix-Wampfler je těmito aplikacemi dobře známý. Díky našim odborným znalostem můžeme nabídnout optimální motorové bubny dle zadání zákazníků. Naše bubny jsou úspěšně provozovány po celém světě. Naše bubny jsou konstruovány tak stabilně, že mohou být použity i pro kabely s velmi vysokou pevností v tahu. Např. při zpětném tahu zesíleného kabelu o průměru 300 mm2 je nutný tah v kabelu až 20.000 N. Jsme také schopni splnit požadavky našich zákazníků týkající se intenzity proudu a napětí použitím toho správného druhu . Naše komplexní sortiment umožňuje vybavit bubny různými druhy návinu kabelu, různými druhy motorů a pohonných systémů. Naši technici naleznou vždy to nejlepší řešení i pro náročná zadání.