Dodatečné vybavení / renovace-modernizace

Systémy pro přenos energie a dat si po letech nepřetržitého provozu případně vyžádají renovaci nebo výměnu.

Nemá-li z ekonomického hlediska již smysl udržovat v provozu starší systém, pracující za současných provozních omezení, může být rozumné jej modernizovat.

S tím, jak se technologie strojů posouvají vpřed k vyšším provozním rychlostem a kapacitám, mohou se stávající systémy pro přenos energie a dat jevit při naplňování budoucích očekávání jako nedostatečné. To může vést k nutnosti modernizace nebo výměny systému.

Retrofit / Refurbishment-Modernization - Service - Conductix-Wampfler

S modernizací rychleji, výše a dále

Stroje se stále více automatizují a běží rychleji než kdy předtím. To zase zintenzivňuje potřebu ještě výkonnějšího systému pro přenos energie a tlačí vpřed potřebu vyšších rychlostí přenosu dat. Kterýkoli z těchto pokročilých požadavků by mohl vést k nutnosti nahradit stávající systém. Společnost Conductix-Wampfler je vám k dispozici při výběru z naší široké škály řešení produktů a určení konkrétního přizpůsobeného řešení vyhovujícího vašim požadavkům.

Jelikož se možnosti přenosu dat stále rozvíjejí, stávající řešení, jako jsou energetické vodicí řetězy, mohou být pro zajištění vysoce kvalitních funkcí přenosu dat v reálném čase nahrazeny systémem vodicích kolejnic. Zdokonalené kolejnice přinesou ve vašem provozu značné výhody.

Jiný přístup vyžaduje, aby motorizovaný kabelový navíjecí buben byl dodatečně vybaven optickým kabelem a tím uspokojil budoucí potřeby datové komunikace.

Konec životnosti systému

Po desetiletí nepřetržitého používání bude váš starý systém pro přenos energie a dat pravděpodobně vyžadovat úplnou renovaci. Když se celý systém blíží ke konci své životnosti, zvyšuje se riziko nákladných prostojů a uživatel by měl zvážit kompletní modernizaci nebo výměnu.

Jak vám můžeme pomoci

Conductix-Wampfler nabízí různé balíčky pro rekonstrukce, dodatečné vybavení a modernizace systému, přizpůsobené vašemu konkrétnímu použití a poptávce. Tato služba pokrývá širokou paletu produktů a je přizpůsobena vaší vizi – počínaje nabídkou a konče dodáním přímého náhradního systému. Nabízíme zakázku na klíč včetně demontáže, likvidace starého systému, montáže a uvedení nového systému do provozu.

Chcete-li se dozvědět o naší nabídce dodatečného vybavení/modernizace, navštivte naši Stránku globálních kontaktů.