Letiště

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Airport industry

V souvislosti s globalizací na celém světě významně stoupá počet mezinárodních služebních i soukromých cest. Výstavba letišť se snaží přizpůsobit rostoucímu počtu pasažérů. Proto se provozovatelé letišť a terminálů snaží zlepšit efektivitu provozu letištních zařízení tak, aby bylo možno odbavit větší počet pasažérů i větší nákladní objemy. Dvě zvláště důležité oblasti jsou systémy pro odbavení zavazadel a parkování letadel u nástupního terminálu. Na základě požadavku na vyšší produktivitu při odbavování zavazadel musí systémy pracovat rychleji a po delší dobu. Zvýšený pohyb zavazadel zvyšuje nároky na systémy a jejich komponenty. To v případě tradičních systémů pro odbavení zavazadel vede k častým prodlevám a zvýšení provozních nákladů. Provozovatelé proto hledají systémy elektrifikace, které se neopotřebovávají, aby zajišťovaly bezproglémový provoz kompletních zařízení. Více efektivity v oblasti terminálů přináší rychlejší pohyb letadel. To je částečně závislé také na tom, jak rychle může pozemní personál aktivovat a deaktivovat externí napájení proudy 400 Hz. Prioritou je efektivní použití a ochrana 400 Hz kabelů. Kabely u terminálů musí být stále přístupné a v připadě klidového režimu řádně zabezpečené. Palubní sítě jsou napájeny pozemními pohonnými jednotkami, ty šetří palivo a zlepšují kvalitu vzduchu na letištích. 

  

Conductix-Wampfler má desítky let zkušeností v mnoha oblastech letištních operací, obzvláště s odbavením zavazadel a ovládání 400 Hz kabelů na terminálech. Naše globální distribuční síť zajišťuje blízkost s provozovateli letišť po celém světě a zaručuje požadovanou úroveň služeb.

Naše produkty v robustním provedení se ideálně hodí pro použití na letištích. Nabízíme: 

IPT®( Inductive Power Transfer) – slouží k napájení systémů pro odbavování zavazadel. Energie je přenášena v magnetickém poli bezkontaktně na systémy spotřebiče. Díky tomu může být zařízení provozováno rychle. Bezkontaktní komponenty šetří náklady na údržbu a výměnu opotřebených dílů. Celkové provozní náklady systému  IPT®  jsou podstatně nižší než u konvenčních řešení.

PLB400 motorové bubny – pro 400 Hz kabely – starají se o to, aby kabely volně neležely na rolovacích drahách nebo v šachtě, ovládány zdvihadlem nebo přívěsem. Motorové bubny PLB400 jsou prostorově úsporné a mají mnoho bezpečnostních funkcí, mohou být instalovány pod spojovacími tubusy mezi letadlem a terminálem nebo na zemi.

Třídička zavazadel

Technické požadavky: napájení dopravníku na zavazadla
Provozovatel: ELSAG

Více informací