Stacker / Reclaimer

Shazovací vůz v elektrárně

Technické požadavky: přenos energie a dat na reclaimer
Provozovatel: elektrárna Hongsa 

Více informací

Śkrabák v cementárně

Technické požadavky: Hlavní napájení škrabáku
Provozovatel: Českomoravský cement, a.s.

Více informací

Stacker & Reclaimer

Technické požadavky: systém přenosu energie na Stacker & Reclaimer
Provozovatel: SUB-Závod 05 KSK, a.s. - Vršanská uhelná a.s

Více informací

Stacker & Reclaimer pro manipulaci s vytěženým pískem

Technické požadavky: napájení stacker/reclaimeru
Provozovatel: Sklopísek Střeleč [CZ]

Více informací

Stacker & Reclaimer

Popis zařízení: Stacker & Reclaimer
Provozovatel: Doly Bilina a.s. [CZ]

Více informací

Napájení skládkového stroje (korečkového rypadla) na skládce uhlí

Popis zařízení: Napájení skládkového stroje (korečkového rypadla) na skládce uhlí
Provozovatel: SME - CEZ, elektrárna Dětmarovice

Více informací