Úspěšná historie neviditelné techniky

20.08.2007

Sdílet:
Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share by Email
Jubileum techniky nové generace: 10 let indukčního přenosu energie a dat / Celosvětově stoupající poptávka po inovačních aplikacích systému IPT® v oblasti dopravníkové techniky / Ferrari pověřuje společnost Wampfler AG napájením skeletových dopravníků

Systémy bezdotykového přenosu energie a dat nastavily v uplynulých letech nové měřítko použití v oblasti dopravníkové techniky. Vedle mnoha renomovaných podniků, jako je např. Airbus, BMW, Eurocopter a General Motors, již indukčního řešení využívá při výrobě 8mi a 12ti válcových sportovních vozů také Ferrari. Ve výrobním závodě v Maranellu vybavila společnost Wampfler AG dvě linky skeletových dopravníků systémem bezdotykového přenosu energie IPT® (Inductive Power Transfer). 57 nosičů skeletů se pohybuje na dráze o délce 550 metrů.

Společnost s hlavním sídlem ve městě Weil am Rhein je celosvětovým lídrem ve výrobě systémů přenosu energie a dat k pohyblivým spotřebičům, jako jsou dopravníkové systémy, jeřáby a zábavní parky. Specialisté společnosti Wampfler AG se ve velkém měřítku podíleli na vývoji IPT® a dnes se ohlížejí za 10ti letou úspěšnou historií. Mezitím využívá více než 400 linek na celém světě inovační technická řešení pro zvýšení produktivity v automobilovém průmyslu a v logistice.

Princip bezdotykového přenosu

IPT® se používá mimo jiné při provozu pozemních dopravníkových systémů, elektrických podvěsných drah a linek skeletových dopravníků. „Pod pojmem indukční technika rozumíme bezdotykový přenos proudu a dat k pohybujícím se spotřebičům jako například transportním vozíkům“, vysvětluje Matthias Wechlin, výrobní manažer IPT® ve společnosti Wampfler AG. Díky tomuto systému nejsou již nutné při přenosu energie a dat žádné mechanické nebo galvanické kontakty. Dopravníky nejsou tak náchylné vůči okolním vlivům. Mechanický oděr, který je jednou z hlavních příčin nutnosti údržby, se již prakticky nevyskytuje a ušetří se tak provozní náklady. Zařízení tak lze používat i v drsných podmínkách, například prostředí znečištěné vodou a olejem. Kromě toho lze po podlaze jezdit neomezeně, protože veškerá vedení zapuštěna do podlahy.

Úspěšný vývoj

Úspěšná historie bezdotykového napájení v průmyslu začala počátkem tisíciletí, kdy byly pozemní dopravníky poprvé použity při spojování podvozku a karosérie v časově náročném a kritickém úseku montáže. Mezitím se aplikace těchto systémů stala běžnou v mnoha automobilkách po celém světě. V roce 1996 začala společnost Wampfler AG s vývojem systémů přenosu energie a dat, který se zakládal na patentech univerzity v Aucklandu. Od té doby mohli specialisté své systémy neustále rozvíjet a realizovat mnoho velkých projektů po celém světě - například dodávka první indukční linky do firmy BMW v roce 2000. „Jsme pyšní, že naše technika IPT® již více než deset let dokazuje svou efektivnost a spolehlivost. Nabízíme kompletní řešení, která zahrnují přenos energie a dat, řízení a polohování vozíků“, prohlašuje Wechlin.

Princip funkce IPT®

Indukční řešení společnosti Wampfler se skládají z primární a sekundární část. Tyto části jsou podobně jako u transformátoru spojeny elektromagneticky. Přenos je však prováděn volně, tzn. bezdotykově přes vzduchovou mezeru, bez mechanického kontaktu. Primární část sestává z napájecího konvertoru, který ze síťového napětí s frekvencí 50 nebo 60 Hz vytváří napětí s frekvencí 20 kHz. Podél pojízdné dráhy je veden primární vodič, kolem kterého vzniká magnetické pole s kmitočtem 20 kHz. Takto vzniklou hustotou pole je možné přenášet energii také přes vzduchovou mezeru.

Široká oblast použití

U podlahových transportních systémů již není při použití IPT® nutné mechanické vedení spotřebiče, který se může proto pohybovat neomezeně. „U linek skeletových dopravníků, které aktuálně realizuje Ferrari, již existuje funkční řešení s izolovanými trolejemi od společnosti Wampfler, ale zde bylo rozhodující, že montáž izolovaných trolejí musela být provedena s minimálními odchylkami“, vysvětluje Wechlin. Indukční řešení zde primárně přínáší výhody v tom, že rozdílné napěťové potenciály již nehrají žádnou roli – mohou tak odpadnout příslušná ochranná zapojení. Vlastní mechanická montáž se u indukčních řešení významně zjednodušuje. IPT® se mimo to používá i u mnoha dalších aplikací – úspěšná historie této inovační techniky pokračuje.