Wampfler je nekuřácký

27.09.2006

Sdílet:
Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share by Email
Ke stažení: 
Firma Wampfler AG z Weilu na Rýnem je od července 2006 nekuřáckým podnikem. Prodej potřeb pro kuřáky byl v celém závodu zastaven a kouření bylo v budovách firmy zakázáno. „I my chceme realizovat mezinárodní standardy, stejni tak jako ostatní nadnárodní podniky“, zdůraznil Stefan Ziegler, předseda představenstva. „Ve vztahu ke zdraví lidí na pracovišti chceme jít v budoucnu ještě dál, než předepisují zákony“, dodává Ziegler. 

Rozhodnutí bylo přijato na jaře a jeho realizaci zajistila pětičlenná skupina kuřáků, nekuřáků, členů podnikové rady a personálního oddělení. Úkolem bylo vytvořit odpovídající místa pro kouření a také pro ni definovat příslušné rámcové podmínky. Zároveň byl dán podnět pro konání šestitýdenního odvykacího kurzu kouření, který byl podporován zdravotní pojišťovnou. Ve firmě byli lidé rychle zajedno v tom, že není třeba vydávat žádný speciální dokument pro kuřáky, který by definoval podmínky, za jakých lze ve firmě kouřit a přenechali každému pracovníkovi na jeho osobní odpovědnosti a přístupu, jak se bude ke svým nekuřáckým kolegům chovat. 

Každý rok zemře v Německu okolo 3300 lidí na následky pasivního kouření. Hlasy podporující zákaz kouření ve veřejných budovách sílí i u nás. Německé centrum pro výzkum rakoviny a okolo 50 zdravotních organizací požadují, aby se všechny veřejné prostory a budovy staly nekuřáckými. „Tabákový kouř v uzavřených prostorách představuje zásadní ohrožení zdraví i s možným následkem smrti“, udávají tyto organizace. Je prokázáno, že zhruba 8,5 miliónu nekuřáku v Německu musí na pracovištích nedobrovolni kouřit. 

Současně s tímto rozhodnutím, vytvořit nekuřácký podnik, vzniká většinou mnoho silně emocionálních dikuzí. „I u Wampflera to bylo obdobné“, vysvětluje Uwe Pommerening, vedoucí personálního oddělení. „Ale samozřejmě tady bylo i mnoho těch, kteří toto rozhodnutí akceptovali a uvítali. Díky zákazu kouření na pracovišti máme dnes méně kouřících spolupracovníku. Také nabízený odvykací kurz kouření byl využit, i když převážni lidmi z kanceláří. Úspěch mluví sám za sebe: 6 spolupracovníku přestalo kouřit úplně. Dohodli jsme se, že v roce 2007 odvykací kurz kouření zopakujeme a tentokrát speciálně pro pracovníky z výrobních částí závodu“, říká Pommerening.