Komunikační systémy pro řídicí jednotky LJU

Řízení provozu pomocí sběrnicových systémů

Další informace

Digitalizace posunula také správu automatizačních systémů na novou úroveň. Dnes lze realizovat nejsložitější uspořádání zařízení. Vysoce dynamická vozidla, kterým lze během jízdy přidělovat nové úkoly, jsou rozmístěna v rozsáhlých rozvětvených systémech, které v nejmodernějších továrnách udržují výrobní proces v několika úrovních.

Díky mnoha instalacím v posledních letech se nám podařilo vyvinout výkonnou, škálovatelnou a osvědčenou technologii. V součinnosti obousměrné komunikace mezi vozidly a řídicími jednotkami a výměny těchto dat s hlavní řídicí jednotkou lze snadno řídit i stovky vozidel.


Řízení provozu pomocí systémů PCM

Další informace

Jednoduchou a účinnou metodou bezpečného přenosu signálů a příkazů je již po desetiletí tzv. pulzní kódová modulace. Tuto technologii lze snadno zvládnout i v těch nejnepříznivějších podmínkách, protože příkazy a zprávy jsou přenášeny standardní smyčkovou linkou.

Již před více než 25 lety jsme se zasloužili o zavedení technologie PCM v oblasti technologie pohyblivých dopravníků. I dnes lze tuto jednoduchou, ale účinnou technologii využít pro různé aplikace.