Školení

Společnost Conductix-Wampfler provede formální školení vašich pracovníků obsluhy a údržby, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň trvalé péče o váš systém. Toto školení se bude týkat našeho systému konkrétně při vašem použití a vaši zaměstnanci budou co nejlépe schopni udržovat zařízení ve špičkovém provozním stavu. Údržbou na místě a správnými provozními postupy lze eliminovat prostoje a výrazně prodloužit životnost našich produktů.

Jakmile budou vaše systémy pro přenos energie a dat uvedeny do provozu, bude stále nutné je správně obsluhovat a udržovat, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá a bezporuchová životnost.

Training - Service - Conductix-Wampfler

  • V programech školení o produktech Conductix-Wampfler získají vaši pracovníci obsluhy a údržby potřebné znalosti k udržení vašich systémů ve špičkovém stavu.
  • Školitelé společnosti Conductix-Wampfler se zabývají celým životním cyklem našich systémů. Abychom zajistili odpovídající technické zabezpečení a údržbu, vyškolíme vaše týmy pracovníků obsluhy a údržby.
  • Naši školitelé poskytnou vašim zaměstnancům kromě přehledu systému také podrobné znalosti o pracovních parametrech systému, povědomí o typických poruchových situacích a budou se zabývat klíčovými tématy údržby.
  • Naše servisní týmy s vámi rády proberou vaše potřeby školení. Chcete-li se dozvědět o našich službách školení, navštivte naši Stránku globálních kontaktů.