Podlahové systémy

Základní funkce Podlahové systémy systému vestavěného v podlaze je principielně stejná jako u všech ostatních Inductive Power Transfer systémů. Je však třeba zohlednit některé další, resp. speciální požadavky a aspekty.

Smyčka vodiče musí být do podlahy umístěna tak, aby bylo zajištěno nepřetržité napájení vozidel po celé dráze pojezdu. Tím už instalace vodiče v zásadě také určuje dráhu pojezdu vozidel. Prostřednictvím induktivní navádění po trati je možné identifikovat elektro-magnetické pole vytvářené okolo vodičů, vydat z něj vozidlům povelový signál a vozidla tak vést. Nákladné a rušivé vodící drážky jsou zbytečné. Lze realizovat dráhy libovolného tvaru, pokud je zajištěno geometrickým uspořádáním, že se sběrače budou stále nacházet v definované oblasti elektro-magnetického pole. Lze realizovat i vyhýbky, křižovatky, točny atd..

Napájecí konvertory pro podlahový systém Floor

Další informace

Napájecí konvertory se používají proto, aby se ze síťového napětí zpravidla o frekvencí 50 nebo 60 Hz vytvořilo výstupní napětí s vyšší frekvencí.

Obvykle se pro inductive power transfer systémů vytváří napětí s frekvencí 20 kHz. Teprve prostřednictvím tohoto napětí s vysokou frekvencí a magnetického pole okolo primárního vodiče je možný efektivní bezdotykový přenos. V závislosti na regulátorech použitých na sekundární straně se přenášejí 2 rů zné primární proudy, 80 a 125 A.

Informace o produktu

Podle provedení napájecího konvertoru vzniká možnost realizovat specifická síťová napětí pro určité země, vstupní a výstupní signály, uživatelská rozhraní atd...

Typické* napájecí konvertory:

Označení** Jmenovitý výkon**
6 kW Napájecí konvertor 125 A 6 kW
16 kW Napájecí konvertor 125 A 16 kW
35 kW Napájecí konvertor 125 A 35 kW

* jiné výkony, výstupní napětí a rozměrová provedení na požádání
** podrobná data o výrobcích najdete v příslušné dokumentaci k jednotlivým produktů m


F-sběrače s integrovaným regulátorem

Další informace

Typické aplikace F-sběračů jsou všude tam, kde je požadována montáž primární strany bez překážek, například u prostředků pro pozemní dopravu, kde je většinou standardní rovná pojezdová plocha.

Informace o produktu

Sběrač a regulátor tvoří kompaktní jednotku která na výstupu disponuje požadovaným napětím. Není třeba nákladné montáže a zapojování více jednotek na spotřebiči.

Typické* konstrukční velikosti F-sběračů s integrovaným regulátorem:


Označení** Jmenovitý výkon** Výstupní napětí**
750 W F-Pickup 750 W 560 V DC
2,5 kW F-Pickup 2,5 kW 560 V DC

* jiné výkony, výstupní napětí a stavební provedení na požádání
** podrobná data o výrobcích najdete v příslušné dokumentaci k jednotlivým produktů m


Ke stažení