Hutnictví

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Metallurgy market

Expanze světové ekonomiky vedla ke zvýšené poptávce po železe, oceli, hliníku a mědi. Šrotovací zařízení, ocelárny, válcovny, hliníkárny a elektrolytické hutě potřebují dopravní technologie, které splňují vysoké nároky na systémy pro přenos energií a dat. Spolehlivost je nesmírně důležitá, protože každý neplánovaný výpadek způsobuje finančně náročné ztráty produktivity. Elektrické systémy musí odolávat horku, jiskrám, postříkání roztaveným kovem a vodivému prachu. Jeřáby u elektrolytických pecí v hliníkárnách vyžadují trolejové napájecí systémy, které během klidového stavu dokáží přenášet vysoké proudy. Provozně kritické vsázkové a licí jeřáby pracují v blízkosti tavicích pecí a roztavené oceli, kde je často okolní teplota vyšší než 70°C. Pro překonání těchto potíží slouží kabely se speciálním povrstvením proti horku a troleje s izolací pro vysoké teploty. Jeřáby pro tyčovou ocel, válcované bloky oceli nebo svitky se pohybují velkou rychlostí a musí břemena precizně umístit, otočit se a odjet. Okolní podmínky elektrolytických a galvanických zařízení způsobují korozi na elektrických zařízeních. 

Produkty Conductix-Wampfler najdete v hutnických provozech po celém světě.  Známe metalurgické procesy od dodávek surovin přes výrobu kovů až po konečné zpracování. Díky celosvětové obchodní síti zabezpečujeme lokální servis a podporu. Pokud potřebujete podporu na místě instalace nebo kompletní instalaci na klíč, jste u Conductix-Wampfler na té správné adrese.

K našim produktům pro oblast hutnictví náleží:

Troleje –  slouží k napájení vsádkových jeřábů, licích jeřábů, jeřábů pro plechy, válcované bloky oceli a svitky. Při proudech do 1500 A se používají jednopólové izolované troleje, od 2500 do 6000 A otevřené troleje. Ty zajišťují napájení jeřábů  v korozivních podmínkách (spékání, galvanizování a elektrolýza s Dura-Coat povrstvováním) stejně tak zajišťují kontinuální přívod proudu u Pot-Line jeřábů při stacionárním provozu.  

Kabelové vlečky – spolehlivé ovládání kabelů, které napájí jeřábovou kočku na všech procesních a mostových jeřábech s přímou nebo zakřivenou dráhou pojezdu. Volitelně předmontované systémy minimalizují čas potřebný pro samotnou montáž.

Motorové bubny –  jsou nenáročné na údržbu a hodí se pro spolehlivé vedení kabelů a hadic u přesuven.

Pružinové bubny – zásobují například zdvihací magnet šrotovacího jeřábu.

Energetické řetězy – vedení kabelů nebo hadic na nejrůznějších pohyblivých zařízeních.

Kroužkové sběrače – s robustními kryty; přenáší energii a řídicí signály a otočné licí jeřáby nebo odesílají řídicí signály na Pot-Line jeřáby.


Transfer CarTransfer CarTransfer Car
Ke stažení: 

Přesuvna

Popis zařízení
přesuvna

Provozovatel

Třinecké železárny a.s [CZ]

Zákazník
KPK spol. s.r.o. [SK]

Produkt
Motorový navíjecí buben

Kabel

RXP-8 4G10

Navíjená délka
110 m

Rychlost
30 m/min