Systém Rail

Základní funkce systému Rail je v zásadě stejná jako u všech ostatních Inductive Power Transfer systémů. Je však třeba zohlednit některé další, resp. speciální požadavky a aspekty. 

Protože v těchto případech se zpravidla jedná o kolejově vedené spotřebiče a komponenty tohoto napájecího systému nemusí být vestavěny v podlaze, je možno použít tzv. E-sběrače. U aplikací s pohyblivými úseky, například výhybkami u elektrických podvěsných drah, lze využít zkušenosti s magnetickými poli k tomu, aby se také tyto dráhy napájely indukčně. Tím se může upustit od řetězových a jiných podobných řešení které se vyznačují mechanickým opotřebením použitých součástí. Tento bezdotykový napájecí systém dokonce umožňuje realizovat bezpečnostní zóny před výhybkami nebo zvedáky tak, aby zde k přenosu energie docházelo pouze tehdy, když se pohyblivý úsek nachází v dané poloze. Samostatné napájení a ovládání bezpečnostní zóny již tedy není nutné.

Komponenty Inductive Power Transfer mohou samozřejmě také nahradit klasické napájecí systémy jako energetické řetězy, troleje či navíjecí bubny. Jedná se zejména o aplikace různých přesuven, transportních zařízení apod., kdy je třeba splnit specifické požadavky zákazníka ( např. vyvarování se elektrického oblouku nebo když je silně omezen přístup pro údržbářské práce apod. ).

 

Napájecí konvertory pro Rail

Další informace

Napájecí konvertory se používají proto, aby se ze síťového napětí zpravidla o frekvencí 50 nebo 60 Hz vytvořilo výstupní napětí s vyšší frekvencí.

Obvykle se pro inductive power transfer systémů vytváří napětí s frekvencí 20 kHz. Teprve prostřednictvím tohoto napětí s vysokou frekvencí a magnetického pole okolo primárního vodiče je možný efektivní bezdotykový přenos. V závislosti na regulátorech použitých na sekundární straně se přenášejí 2 rů zné primární proudy, 80 a 125 A.

Informace o produktu

Podle provedení napájecího konvertoru vzniká možnost realizovat specifická síťová napětí pro určité země, vstupní a výstupní signály, uživatelská rozhraní atd…

Typické* napájecí konvertory:

Označení** Jmenovitý výkon**
6 kW Napájecí konvertor 80 A 6 kW
6 kW Napájecí konvertor 125 A 6 kW
16 kW Napájecí konvertor 80 A 16 kW
16 kW Napájecí konvertor 125 A 16 kW
35 kW Napájecí konvertor 80 A 35 kW
35 kW Napájecí konvertor 125 A 35 kW

* jiné výkony, výstupní napětí a rozměrová provedení na požádání
** podrobná data o výrobcích najdete v příslušné dokumentaci k jednotlivým produktů m

Ke stažení


E-sběrače a regulátory

Další informace

Typické aplikace E-sběračů jsou všude tam, kde primární strana napájecího systému není uložena v podlaze, například u elektrických podvěsných drah nebo deskových transportních zařízení.

Sběrače a regulátory tvoří dvě stavebně oddělené jednotky, čímž je zajištěno, že je lze umístit např. do omezeného prostoru nosníku podvěsné dráhy.

Informace o produktu

Typické* konstrukční velikosti E-sběračů a regulátorů :

Označení IPT®** Jmenovitý výkon** Výstupní napětí**
750 W E-sběrač / regulátor 750 W 560 V DC
750 W E-sběrač / regulátor 750 W 560 V DC / 24 V DC 4 A
4,4 kW E-sběrač / regulátor 4,4 kW 560 V DC / 24 V DC 4 A

* jiné výkony, výstupní napětí a stavební provedení na požádání
** podrobná data o výrobcích najdete v příslušné dokumentaci k jednotlivým produktů m

Ke stažení